Thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2017, ngày 09/3 và ngày 28/3, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại các huyện Quan Sơn và Quan Hóa về việc quy định danh mục địa bàn (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đến trường và trở về trong ngày để thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; Kế hoạch sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề của huyện đến năm 2020; Kết quả thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ năm 2015 đến nay. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

VHXH_2932017.jpg    

Khảo sát tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề huyện Quan Sơn

​ * Ngày 09/3/2017, làm việc với UBND huyện Quan Sơn, Đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát thực tế tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) và Dạy nghề huyện.

Thực hiện Nghị định 116/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và các văn bản liên quan của tỉnh, năm học 2016 – 2017, trên địa bàn huyện Quan Sơn có 172 bản có khoảng cách, địa bàn vùng đặc biệt khó khăn học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày, với tổng số 2.754 học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định 116/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó có 1.832 học sinh được hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở, với tổng kinh phí 4.469 triệu đồng. Đến nay, học sinh đã được cấp phát hỗ trợ gạo 05 tháng (từ tháng 9/2016 đến hết tháng 01/2017). Việc rà soát, thẩm định hồ sơ, công tác chi trả chế độ cho học sinh được thực hiện nghiêm túc, công khai và kịp thời.

Đối với Trung tâm GDTX và Dạy nghề của huyện, qua khảo sát thực tế cho thấy cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư hiện đại, đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, hiện nay số lượng tuyển sinh và mở lớp của Trung tâm không ổn định, chất lượng đầu vào thấp, nghề đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động; đội ngũ giáo viên vừa thừa vừa thiếu, trình độ chuyên môn hạn chế, nhất là đội ngũ giáo viên dạy nghề.

Về kết quả thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong hai năm (từ 2015 đến 2016), huyện Quan Sơn được tỉnh cấp kinh phí đào tạo nghề 680 triệu đồng, đã mở được 6 lớp nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp với hơn 200 học viên tham gia. Tuy nhiên, thực tế cho thấy số lao động có việc làm sau đào tạo còn thấp, nghề đào tạo chưa sát với nhu cầu của địa phương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Quan Sơn tiếp thu các ý kiến phát biểu của thành viên Đoàn công tác, trên cơ sở các văn bản của Trung ương và của tỉnh, thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện đảm bảo đúng đối tượng, công khai minh bạch. Tập trung các nguồn lực xây dựng trường bán trú cho học sinh, hạn chế các điểm trường, đảm bảo các điều kiện cho học sinh đến trường theo Nghị định 116/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. Đối với công tác đào tạo nghề, huyện cần nghiên cứu xác định nghề trọng điểm phù hợp với địa phương, nâng cao hiệu quả chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề; quan tâm việc hướng nghiệp cho học sinh của Trung tâm GDTX và Dạy nghề huyện.

* Ngày 28/3/2017, làm việc với UBND huyện Quan Hóa, Đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát thực tế tại điểm lẻ Bản Khó của Trường Tiểu học Hồi Xuân; Trường Tiểu học Thanh Xuân, xã Thanh Xuân và Trung tâm GDTX huyện Quan Hóa.

 VHXH_29320171.jpg

  Khảo sát tại Trường Tiểu học Thanh Xuân, huyện Quan Hóa

 Theo báo cáo của UBND huyện Quan Hóa, thực hiện Nghị định 116/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, năm học 2016 – 2017 trên địa bàn huyện có 194 bản có khoảng cách, địa bàn vùng đặc biệt khó khăn học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày, với 2.232 học sinh được hỗ trợ gạo, trong đó có 1.512 học sinh được hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở. Huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc việc chi trả chế độ đúng đối tượng, theo quy định. Tuy nhiên, việc phê duyệt danh mục địa bàn (thôn bản) và khoảng cách học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày trên địa bàn tỉnh để thực hiện nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ còn chậm nên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các nhà trường và sinh hoạt học tập của học sinh, đặc biệt là đối với các trường bán trú có tổ chức nấu ăn cho học sinh (do thiếu kinh phí).

Hiện nay Trung tâm GDTX và dạy nghề của huyện đang hoạt động theo mô hình vừa thực hiện chức năng giáo dục vừa dạy nghề, nên không sáp nhập mà chuyển đổi tên đơn vị và bổ sung chức năng nhiệm vụ theo chủ trương của tỉnh. Trong 5 năm học gần đây số học sinh theo học tại trung tâm bậc THPT cả hai hệ (tại chức chính quy) giảm nhiều, công tác tuyển sinh gặp rất nhiều khó khăn, học sinh sau khi tốt nghiệp THCS không có nguyện vọng theo học tại Trung tâm không được hỗ trợ kinh phí như học sinh các trường phổ thông. Công tác đào tạo nghề hiệu quả chưa cao, chỉ dừng lại ở một số nghề đơn giản như: điện dân dụng, chăn nuôi.

Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ năm 2015 đến nay, huyện Quan Hóa đã mở được 7 lớp nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp (nghề nuôi ong mật, nghề trồng nấm, kỹ thuật hàn, đan mũ bẹ ngô…) với tổng kinh phí được tỉnh hỗ trợ 810 triệu đồng.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các phòng chức năng huyện Quan Hóa, Trung tâm GDTX huyện và Trường tiểu học Thanh Xuân. Đồng thời đề nghị UBND huyện Quan Hóa trên cơ sở các văn bản của Trung ương và của tỉnh, rà soát chính xác các bản và đối tượng học sinh được hưởng chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, cấp đúng đối tượng, cấp đủ gạo và hỗ trợ kinh phí kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh các vùng có điều kiện khó khăn được yên tâm học tập và nâng cao chất lượng giáo dục. Trong công tác đào tạo nghề, huyện cần xác định nghề trọng điểm, thống kê số lao động tìm được việc làm sau khi học nghề; đánh giá thực trạng, hiệu quả của chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn.  

                                                                      Như Hoa, Thu Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.025
Online: 25