Ngày 06 tháng 6 năm 2017, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện Hậu Lộc gồm: ông Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Ấp, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hậu Lộc; ông Đinh Ngọc Thúy, Phó trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri của huyện Hậu Lộc. Cùng tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đại diện UBMTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Hậu Lộc.

 TXCTHL_762017.jpg

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Đinh Ngọc Thúy, Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử huyện Hậu Lộc đã báo cáo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017 tới đông đảo cử tri của 2 cụm 8 xã: Tuy Lộc, Thành Lộc, Phong Lộc, Cầu Lộc, Liên Lộc, Quang Lộc, Phú Lộc và Hoa Lộc.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, cử tri đã bày tỏ tâm tư nguyện vọng, những vấn đề bứt thiết trong đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn như: vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; vấn đề xây dựng nông thôn mới; vấn đề hỗ trợ phát triển sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; vấn đề chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách của thôn, phố; vấn đề công sở xã; vấn đề về hoàn trả lưới điện nông thôn; vấn đề kiên cố hóa đê sông Lèn và giám sát đơn vị thi công đường mương 10 xã...

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã phát biểu  giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và thông tin thêm với cử tri một số tình hình chung của tỉnh./.

Nguyễn Thị Hương Thảo


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
82 người đã bình chọn
Thống kê: 701.438
Online: 22