Chuẩn bị kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa XVII, ngày 05/6/2017 tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Nguyễn Đình Xứng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thú – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và ông Lê Ngọc Chiến – Phó Bí thư Thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn (tổ trưởng) đã tiếp xúc cử tri thành phố Sầm Sơn. Cùng tham dự có đại diện UBMTTQ tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ thành phố Sầm Sơn.

 TXCTSS_762017.jpg

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri về dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa XVII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017; báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa XVII.

Cử tri đã đồng tình với các nội dung mà tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo, phấn khởi với kết quả đạt được về kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng – an ninh 5 tháng đầu năm; đồng thời đồng tình với 08 nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017 mà báo cáo đã đề ra.  

Tại hội nghị, nhiều cử tri đã phát biểu ý kiến với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, dân chủ và xây dựng; các cử tri có nhiều ý kiến cụ thể về các vấn đề: tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, khu vui chơi giải trí, sân vận động, .... để tương xứng là thành phố Sầm Sơn; công tác quản lý đất đai; vấn đề ô nhiễm môi trường; công tác quản lý và phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn của thành phố;  phát triển du lịch gắn với giữ gìn và phát triển văn hóa truyền thống; việc đảm bảo chính sách đi biển cho người dân; .... đồng thời cử tri cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh cho kiểm tra và có giải pháp xử lý đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất trên 7 năm trên địa bàn thành phố nhưng chậm triển khai thực hiện.

Ông Lê Ngọc Chiến đại diện UBND thành phố Sầm Sơn đã tiếp thu, giải trình với cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố và thông báo với cử tri trong thời gian tới tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố kiểm tra, sớm giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, ông Nguyễn Đình Xứng tiếp thu và giải trình đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh; với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh, ông đề nghị lãnh đạo UBND thành phố Sầm Sơn sớm xem xét, giải quyết những vấn đề kiến nghị chính đáng của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, nếu là thẩm quyền giải quyết của tỉnh thì UBND thành phố có văn bản báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, giải quyết đúng quy định của pháp luật. Những kiến nghị của cử tri đối với HĐND tỉnh, tổ Đại biểu xin tiếp thu để báo cáo với HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3.

Nguyễn Thị Huệ  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
85 người đã bình chọn
Thống kê: 790.841
Online: 28