Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ III, HĐND tỉnh khóa XVII, Ngày 20/6/2017, Ban KT-NS HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra một số quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương và Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 LTNS2262017.jpg

Tại hội nghị Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe các Sở báo cáo về nội dung các quy hoạch sau, cụ thể: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về “Rà soát, bổ sung quy hoạch vùng nguyên liệu mía đường Lam Sơn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2025”; Sở Xây dựng báo cáo về “Quy hoạch thăm dò, khai thác mỏ đất sét làm gạch ngói nung tuynel tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”; SởCông thươngbáo cáo về “Quy hoạch phát triển dệt may, da - giầy tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Sở Giao thông vận tải báo cáo về “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên Ban, giải trình của các Sở chuyên ngành, đồng chí Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh đã phát biểu kết luận hội nghị: Việc lập và xây dựng các quy hoạch trên là thực sự cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo theo đúng tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Về cơ bản, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với chủ trương của các quy hoạch trình lần này. Tuy nhiên, để Ban có cơ sở chính xác, rõ ràng phục vụ thẩm tra các nội dung trình kỳ họp sắp tới, đồng chí Trưởng Ban KT-NS đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc lại với các huyện, rà soát lại diện tích mía đưa vào quy hoạch; diện tích 3 loại rừng sao cho đảm bảo phù hợp. Đồng chí cũng đề nghị các Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên môi trường có ý kiến tham mưu với UBND tỉnh về công tác tổ chức thực hiện sau khi quy hoạch được thông qua. Bên cạnh đó, Ban cũng đề nghị Sở Công thương và Sở Giao thông vận tải trong nội dung quy hoạch phải chú ý nhấn mạnh thêm một số vấn đề để quy hoạch được hoàn thiện hơn.

Kết thúc buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến kết luận của đồng chí Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; các Sở nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện các nội dung trên để có báo cáo kết quả sớm nhất gửi về Ban Kinh tế - Ngân sách trước kỳ họp thứ III, HĐND tỉnh khóa XVII./.

Huyền Trang

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
122 người đã bình chọn
Thống kê: 1.634.349
Online: 66