Ngày 04 tháng 7 năm 2017, Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức họp báo để thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá 17. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và của tỉnh. Đồng chí Lê Đức Thuận, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì buổi họp báo.

 HDND572017.jpg

Theo đó kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá 17 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12/7/2017 tại Trung tâm hội nghị của tỉnh. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh; Báo cáo của UBND tỉnh; Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; nghe Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá 17; nghe đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá 14; tiến hành thảo luận; chất vấn một số giám đốc sở; xem xét, thông qua 25 dự thảo Nghị quyết và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức vụ uỷ viên UBND tỉnh, bầu bổ sung uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

          Đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp tốt trong việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền về kỳ họp, đồng thời, mong muốn kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII sẽ tiếp tục thực hiện tinh thần đổi mới, nhất là trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

          Phát biểu ý kiến kết luận buổi họp báo đồng chí Lê Đức Thuận, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm thông tin tuyên truyền đậm nét về các nội dung liên quan trước, trong và sau kỳ họp, tập trung phản ánh những ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri; tuyên truyền kịp thời về kết quả Kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

Lê​ Như Tú


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
85 người đã bình chọn
Thống kê: 790.852
Online: 26