Ngày 09 tháng 3 năm 2017, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại hai huyện Vĩnh Lộc và Yên Định. Tham gia đoàn công tác có đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.

 PBO09-3-2017.jpg

Theo báo cáo của huyện Vĩnh Lộc, từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2016, tại trụ sở tiếp công dân UBND huyện Vĩnh Lộc tiếp 137 lượt công dân; tiếp nhận 91 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó có 25 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết.

Sau khi nghe các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai lưu ý một số vấn đề còn tồn tại, thiếu sót trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, như: Tại phòng tiếp công dân của huyện chưa niêm yết danh sách cán bộ tiếp công dân; chưa ghi chép cụ thể kết quả tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện; việc thực hiện Luật Thanh tra có lúc còn chậm, quy trình chưa chặt chẽ; số liệu báo cáo chưa thống nhất; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế; công tác hòa giải ở cơ sở hiệu quả chưa cao. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới huyện cần thực hiện tốt Luật Thanh tra, Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường cơ sở vật chất, công tác cán bộ, thái độ trách nhiệm, nghiệp vụ tiếp công dân; chỉ đạo, theo dõi sát sao công tác này ngay tại cơ sở để hạn chế đến mức thấp nhất khiếu kiện vượt cấp.

Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát đã làm việc với UBND huyện Yên Định. Trong năm 2015 và 2016, Tại trụ sở tiếp công dân, UBND huyện Yên Định tiếp 685 lượt công dân; tiếp nhận 424 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó có 174 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, chuyển 145 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kết quả, huyện Yên Định giải quyết được 166 vụ, thu hồi hơn 1 tỷ đồng tiền sai phạm. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách, ô nhiễm môi trường.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai ghi nhận, đánh giá cao kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Yên Định, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại tại, hạn chế như: công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn chế; vẫn còn vụ việc giải quyết chậm; việc thực hiện kết luận sau thanh tra có lúc chưa thực hiện đầy đủ. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện cần thực hiện tốt Luật Thanh tra, Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác; tăng cường tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, quan tâm hơn nữa đến công tác tiếp công dân; thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, sau giải quyết khiếu nại, tố cáo; làm tốt công tác hoà giải cơ sở; tăng cường thanh tra công vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu; bám nắm, chỉ đạo giải quyết công tác tiếp công dân ngay từ cơ sở; gắn việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương./.

 

                                                                    Lê Như Tú


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
82 người đã bình chọn
Thống kê: 692.172
Online: 47