Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017, sáng ngày 22/9/2017, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Thạch Thành về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) của công dân. Tham gia đoàn giám sát có đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh.

 TT2292017.jpg

Trong thời gian qua, huyện Thạch Thành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở nên không có vụ việc phức tạp kéo dài; đơn, thư được giải quyết dứt điểm, đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của nhân dân. Từ ngày 01/01/2015 đến nay, tại Trụ sở tiếp công dân của huyện đã tiếp 62 lượt công dân/209 người trực tiếp đến KNTC, phản ánh, kiến nghị; có 06 đoàn đông người với 141 lượt người; số đơn thuộc thẩm quyền của UBND huyện là 37 đơn, gồm 12 đơn khiếu nại, 25 đơn phản ánh, kiến nghị. Các đơn, thư KNTC phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND huyện đã được phân loại, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nghe các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề trong báo cáo, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, công tác phối hợp với các ban, ngành cấp tỉnh trong việc giải quyết KNTC của công dân trên địa bàn huyện Thạch Thành, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thạch Thành thực hiện tốt quy chế dân chủ, coi trọng công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC giúp ổn định tình hình. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, đẩy mạnh công tác đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tiếp công dân, giải quyết KNTC của các đơn vị trên địa bàn huyện, đặc biệt là trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã. Bố trí cán bộ, công chức thường xuyên tiếp công dân, đầu tư trang thiết bị cơ sở, vật chất đảm bảo việc tiếp công dân theo quy định.

 ​Đào Thùy Linh, Phòng Tổng hợp


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
64 người đã bình chọn
Thống kê: 425.792
Online: 15