Ngày 22/3/2017, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại UBND huyện Nga Sơn. Tham gia đoàn công tác có đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh.

 PTS_2232017.jpg

Theo báo cáo của UBND huyện, trong 02 năm 2015 và 2016, tổng số lượt tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện là 130 lượt người, trong đó có 01 vụ đông người. Việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. Tổng số đơn đã tiếp nhận là 117 đơn; trong đó đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện là 03 đơn. Tất cả các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND xã đều được giải quyết dứt điểm không có đơn tồn đọng.

          Sau khi nghe các đại biểu tập trung thảo luận, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Nga Sơn, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, UBND huyện Nga Sơn cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, định kỳ thanh tra, kiểm tra việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND cấp xã; chủ động trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. UBND huyện cần bố trí hợp lý trụ sở tiếp công dân, bố trí cán bộ tiếp dân, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho việc tiếp công dân; niêm yết, công khai lịch tiếp dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện để người dân được biết. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể, các cơ quan tư pháp nắm bắt tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, đồng thời công khai, minh bạch các hoạt động liên quan trực tiếp đến người dân, phát huy tinh thần dân chủ ở cơ sở, hạn chế đơn thư phức tạp, đông người, bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại các địa phương, đơn vị. 

Đào Thùy Linh, Phòng Tổng hợp.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
82 người đã bình chọn
Thống kê: 685.978
Online: 34