Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2017, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

 PTS_2012017.jpg

Năm 2016, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh đã tham gia xét xử được 130 vụ án các loại với 495 lượt hội thẩm tham gia xét xử. Trong đó, Hội thẩm đã tham gia xét xử 11 phiên tòa lưu động tại các địa bàn nơi xảy ra vụ án, phục vụ cho việc tuyên truyền pháp luật trong nhân dân và yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương.  Trong công tác tham gia xét xử, Hội thẩm nhân dân đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cùng với hội đồng xét xử nghị án ra được bản án đúng pháp luật, đảm bảo đúng người, đúng tội, không oan sai, không bỏ lọt tội phạm, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng xét xử các vụ án và hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh.

Xác định chất lượng xét xử của từng vụ án có phần đóng góp quan trọng của hội thẩm, do vậy năm 2017, đoàn Hội thẩm phấn đấu tham gia đầy đủ 100% các phiên tòa được Chánh án tòa án nhân dân tỉnh phân công; mỗi hội thẩm  nhân dân tích cực rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ kiến thức pháp luật phục vụ tốt công tác xét xử.

Hội nghị đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021./.

Lê Như Tú


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
96 người đã bình chọn
Thống kê: 1.211.132
Online: 32