Ngày 18 tháng 01 năm 2018, Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lộc tổ chức kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp bất thường) để bầu cử bổ sung Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 706-TB/TU ngày 08/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Sau khi Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lộc trình bày tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành các bước theo quy trình và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử ông Vũ Văn Lộc, sinh ngày 27/5/1960, chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trúng cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.602
  Online: 57