Sáng 23 tháng 01 năm 2018, tại thành phố Thanh Hóa, Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự có: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh; đại diện một số Ủy ban của Quốc hội, Bộ Nội Vụ và đại diện Đoàn đại biểu HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Về phía Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, Sở Nội vụ; Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, chủ đề chính của hội nghị là: “Đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh”, Thường trực HĐND các tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ và Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đi sâu phân tích, thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị cho kỳ họp HĐND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Mục đích của việc lựa chọn chủ đề trên là làm rõ thêm những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, từ đó có những kiến nghị, đóng góp ý kiến cho hoạt động của HĐND các cấp. 

Tiếp đó đại diện Thường trực HĐND các tỉnh đã trình bày tham luận liên quan đến thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kỳ họp, tập trung vào một số nội dung như: Công tác chuẩn bị kỳ họp; hoạt động chất vấn tại kỳ họp; vai trò của công nghệ thông tin trong kỳ họp…

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã thông qua 103 nghị quyết, ban hành nhiều nghị quyết về cơ chế, chính sách và quyết định các nhiệm vụ quan trọng của tỉnh. Khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung quan trọng, thời gian kỳ họp có hạn nhưng do có sự chuẩn bị chu đáo, tích cực nên các kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra, các nghị quyết được ban hành kịp thời sát với tình hình địa phương, đo đó phát huy hiệu quả tích cực, góp phần từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Để tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh phân công các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan chuẩn bị nội dung kỳ họp, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc UBND tỉnh, các cơ quan nhà nước khác có liên quan thực hiện đúng Chương trình xây dựng nghị quyết hàng năm kịp thời, chất lượng; tăng cường chỉ đạo, điều hòa các Ban tăng cường các hoạt động giám sát kết hợp với khảo sát để nắm rõ hơn thực trạng, bản chất những vấn đề cần quan tâm, giúp cho công tác chuẩn bị các báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết, thẩm tra báo cáo đạt hiệu quả cao.Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo lĩnh vực gắn với địa bàn. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, các kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn; giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Phát huy vai trò của Tổ trưởng tổ đại biểu trong việc tổ chức hoạt động giám sát của Tổ tại địa phương; nâng cao trách nhiệm của đại biểu trong nghiên cứu tài liệu, thảo luận chất vấn.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích mà HĐND các tỉnh, Bắc Trung bộ đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đòi hỏi HĐND  các cấp phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân giao phó, làm tốt chức năng của cơ quan dân cử. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương đã quy định cụ thể về quy trình, thủ tục, cách thức tiến hành kỳ họp, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để HĐND các cấp căn cứ và tổ chức kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội nhận xét, qua các tham luận cũng như ý kiến phát biểu của các đại biểu cho thấy, việc tổ chức kỳ họp của HĐND các cấp ở nhiều địa phương thời gian qua đã có nhiều đổi mới, cải tiến, tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức kỳ họp của HĐND các tỉnh cũng còn không ít tồn tại, hạn chế, vướng mắc. Các tồn tại, hạn chế này có nguyên nhân cả về mặt pháp luật do một số quy định còn chưa đầy đủ, rõ ràng, nhưng cũng có cả nguyên nhân do quá trình tổ chức thực hiện. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu, đặc biệt là Thường trực HĐND các tỉnh trong khu vực nghiêm túc rút kinh nghiệm, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan và có các đề xuất cụ thể để khắc phục trong thời gian tới. 

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần tiếp tục đổi mới công tác điều hành của kỳ họp theo hướng Thường trực HĐND phân công điều khiển các phiên họp một cách khoa học, linh hoạt, chủ động điều chỉnh chương trình kỳ họp cho phù hợp với thời gian và diễn biến của kỳ họp, rút ngắn thời gian trình bày các báo cáo tại kỳ họp, dành nhiều thời gian cho thảo luận, tranh luận để thống nhất xử lý các vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Việc điều hành phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn bảo đảm ngắn gọn, trọng tâm, dân chủ để phát huy cao nhất trí tuệ của đại biểu, nâng cao hiệu quả các hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi đại biểu HĐND cũng phải thường xuyên tự nghiên cứu, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng và hiểu biết của mình để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND. 

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, HĐND cần quan tâm đến công tác tuyên truyền trước, trong và sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân để kỳ họp Hội đồng nhân dân thực sự là sự kiện chính trị, diễn đàn thu hút được sự quan tâm của nhân dân và cử tri; tăng cường thời lượng truyền hình trực tiếp các phiên họp HĐND để cử tri theo dõi giám sát. Các nghị quyết của HĐND phải được phổ biến, triển khai và giám sát việc thực hiện, để những nội dung đã được Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định tại kỳ họp sớm đi vào thực tế cuộc sống. 

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc cần thiết phải nâng cao chất lượng bộ máy tham mưu giúp việc cho HĐND, gắn với việc triển khai Nghị quyết quan trọng của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và khối lượng công việc phục vụ Hội đồng nhân dân; trong đó cần quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động... 

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang giao cho Ban Công tác đại biểu phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, soạn thảo Nghị quyết về Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân. Trong quá trình xây dựng nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng nhân dân các địa phương tích cực phối hợp, tham gia ý kiến để hoàn thiện nội dung văn bản đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tiễn…

Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được bàn giao cho HĐND tỉnh Nghệ An đăng cai tổ chức./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  84 người đã bình chọn
  Thống kê: 783.005
  Online: 18