Ngày 30-9, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 16 để xem xét cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp, nhằm đáp ứng kịp thời công tác quản lý, điều hành tại địa phương.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ là Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành  cấp tỉnh.
 
Tại phiên họp, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh gồm: Về việc chấp thuận, thông qua chủ trương và phân bổ kinh phí hỗ  trợ sản xuất vụ đông 2018 -2019; đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án trang thiết bị y tế và ứng dụng công nghệ thông tin tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa; đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án thí điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa; thống nhất chủ trương đề nghị Trung ương cho phép sử dụng nguồn vốn dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương để bố trí cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án đường từ Quốc lộ 1A đi Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa - giai đoạn 2 và nhiều nội dung quan trọng khác.
 
Sau khi các đại biểu đóng góp ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh,  kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cơ bản thống nhất với những nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Việc hỗ trợ sản xuất vụ đông là rất cần thiết, nhằm khuyến khích nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tích cực tham gia sản xuất các loại cây vụ đông trên đất 2 lúa. Đồng thời thống nhất với chủ trương theo kế hoạch của UBND tỉnh về mức hỗ trợ đối với các huyện có diện tích ngô trên đất 2 lúa đạt 100% kế hoạch tỉnh giao với định mức sản xuất là 20 kg/ ha; mức hỗ trợ 0,65 triệu đồng/ ha. Đối với việc hỗ trợ kinh phí thuê đất thời vụ sản xuất vụ đông của hợp tác xã, doanh nghiệp cá nhân kinh phí thuê đất, mượn đất để sản xuất các loại cây trồng vụ đông gồm: ngô thương phẩm, ngô ngọt xuất khẩu …với quy mô diện tích thuê đất sản xuất mỗi loại cây từ 5 ha trở lên, liền vùng, tập trung có hợp đồng với chủ hộ quyền sử dụng đất được hỗ trợ 3 triệu đồng/ ha. Nguồn kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ đông được lấy từ nguồn kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2018. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ theo đúng quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh; giao kế hoạch khối lượng và kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ đông cụ thể đến cấp xã; nghiệm thu kết quả sản xuất thực tế tại địa phương. Tăng cường quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 
Đối với đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án trang thiết bị y tế và ứng dụng công nghệ thông tin tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh số người mắc các bệnh ung bướu tăng cao, mỗi năm có khoảng 6.000 đến 7.000 người mắc bệnh. Chính vì vậy, việc đầu tư trang thiết bị y tế và ứng dụng công nghệ thông tin tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa là rất cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành, khám chữa bệnh và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ tiến tới tích hợp nối mạng trong hệ thống bệnh viện toàn quốc. Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất về chủ trương và giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đáp ứng mục tiêu của dự án báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.
 
Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án thí điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy, học tập tại các cơ sở giáo dục và đào tạo sẽ góp phần hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh. Đây là chủ trương phù hợp với một trong các giải pháp đột phá chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 -2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chính vì vậy, UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
 
Đối với về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án đường từ Quốc lộ 1A đi Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa - giai đoạn 2, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất về chủ trương và đề nghị cần tập trung triển khai nhanh dự án, tổ chức thi công đảm bảo chặt chẽ đúng quy định. 
 
Cũng tại phiên họp, các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến về việc thống nhất chủ trương đề nghị Trung ương cho phép sử dụng nguồn vốn dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương để bố trí cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; về việc đề nghị phê duyệt chủ trương hỗ trợ kinh phí tu bổ, chống xuống cấp các di tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.651.825
  Online: 55