Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, ngày 08, 09 tháng 10 năm 2018, Ban dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát viêc đầu tư xây dựng các công trình thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; tình hình sản xuất, đời sống sinh kế của người dân ở khu tái định cư bị ảnh hưởng thủy điện Trung Sơn tại huyện Mường Lát. Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có Thường trực HĐND, Ban dân tộc HĐND huyện.

Đoàn Giám sát đã đi kiểm tra thực tế một số xã và  làm việc với UBND huyện. Theo báo cáo của UBND huyện Mường Lát việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở thuộc Nghị quyết 30a, giai đoạn 2015 – 2017, trên địa bàn huyện được đầu tư 05 công trình (giao thông 03 công trình, thủy lợi 02 công trình) đến nay đã giải ngân 126.390 triệu đồng. Công tác duy tu trong thời gian qua được các cấp các ngành quan tâm, số kinh phí đã giải ngân là 7.307 triệu đồng để duy tu, bảo dưỡng 06 công trình, trong đó: ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh là 6.647 triệu đồng, ngân sách huyện là 660 triệu đồng.

Chương trình 135 đã đầu tư 41 công trình, trong đó: Đường giao thông nông thôn là 08 công trình; thủy lợi là 18 công trình; trạm y tế 04 công trình; nhà văn hóa là 10 công trình; công sở là 01 công trình. Tổng kinh phí được giao bao gồm cả nguồn vốn lồng ghép là 83.943 triệu đồng, trong đó nguồn vốn Chương trình 135 là 35.730 triệu đồng, ngân sách tỉnh và các nguồn khác là 48.213 triệu đồng. Duy tu, bảo dưỡng trong thời gian qua là 04 công trình đến nay đã giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 – 2017 huyện được đầu tư 22 công trình, trong đó: Giao thông 01 công trình; trường học 03; trạm y tế 04 công trình, trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, bản 14 công trình với tổng mức đầu tư được duyệt theo dự toán  là 137.730 triệu đồng, kinh phí đã cấp 27.150 triệu đồng, tương đương 19,7% tổng kinh phí theo dự toán. Kinh phí dành cho duy tu, bảo dưỡng là 4.699 triệu đồng để sửa chữa 04 công trình.

Trên địa bàn huyện có 30 bản, thuộc 05 xã, thị trấn bị ảnh hưởng bởi lưu vực lòng hồ của công trình thủy điện Trung Sơn với hơn 630 ha đất phải thu hồi. Trong 919 hộ dân bị ảnh hưởng có 204 hộ phải di dời hoàn toàn đến 02 khu tái định cư. Tổng kinh phí phải bồi thường là 147,9 tỷ đồng. Sau một thời gian nhân dân vào sinh sống tại các điểm tái định cư tập trung, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, các công trình công cộng được đầu tư đầy đủ, tỷ lệ hộ nghèo thấp; đặc biệt tại 02 điểm tái định cư bản Nàng, bản Tài Chánh đang được huyện và xã xây dựng bản nông thôn mới.

Tuy nhiên trong 05 điểm tái định cư vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục đó là: hệ thống nước sinh hoạt hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân đặc biệt có 01 điểm tái định cư bản Lìn xã Trung Lý bị sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng mưa lũ và áp thấp nhiệt đới trong thời gian qua.

Kết luận buổi làm việc, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Mường Lát trong việc tổ thực hiện việc đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 – 2017;  tình hình sản xuất, đời sống sinh kế của người dân ở khu tái định cư bị ảnh hưởng thủy điện Trung Sơn. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng xây dựng các công trình, dự án được đầu tư trên địa bàn. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn giám sát đã nêu, nhất là phải khẩn trương phối hợp với các cấp, các ngành, thủy điện Trung Sơn nghiêm cứu cách khắc phục điểm tái định cư bản Lìn xã Trung Lý để nhân dân yên tâm sinh sống, đồng thời đôn đốc các nhà thầu, chủ đầu tư tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình đang chậm tiến độ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.862
  Online: 58