Ngày 09 tháng 10 năm 2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, giai đoạn 2015 – 2017 tại UBND thành phố Thanh Hóa. Cùng tham gia Đoàn Giám sát có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.

Theo Báo cáo của UBND thành phố Thanh Hóa, tính đến tháng 8 năm2018, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp thành phố là 246 TTHC, thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp phường, xã là 185 TTHC.  Hằng năm số lượng  hồ sơ tiếp nhận và giải quyết TTHC tại UBND thành phố và UBND các phường, xã khá lớn, tuy đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn tình trạng  hồ sơ trả chậm trong các năm từ 2015 đến 2017, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai.  Thành phố đã chỉ đạo rà soát, đánh giá TTHC để đề nghị sửa đổi, bổ sung, rút ngắn thời gian giải quyết. Năm 2016 đã giảm thời gian giải quyết so với quy định đối với 154 TTHC, năm 2017 giảm thời gian  đối với 41 TTHC, 8 tháng năm 2018 giảm thời gian giải quyết đối với 187 TTHC thuộc thẩm quyền của thành phố, 43 TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã. Tất cả các TTHC được niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường, xã, và công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của thành phố Thanh Hóa trong thực hiện CCHC, nhất là cải cách TTHC. Nhiều năm liền là đơn vị đứng đầu của tỉnh về CCHC. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đề nghị UBND thành phố sớm có giải pháp khắc phục như: Việc rà soát công bố TTHC chưa thường xuyên; công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị để giải quyết các thủ tục trong lĩnh vực đất đai còn nhiều bất cập nhưng chưa có các giải pháp để giải quyết, việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa nhiều, thái độ phục vụ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ  một bộ phận cán bộ công chức chưa đáp ứng được yêu cầu; biểu hiện nhũng nhiễu vẫn còn, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới thành phố Thanh Hóa tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách hành chính; rà soát, công bố, công khai các TTHC theo quy định; xây dựng nền hành chính công hiện đại, xây dựng thành phố thông minh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các dịch  vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức công vụ cho cán bộ,  công chức; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của HĐND các cấp trong việc giám sát cải cách TTHC; phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm./.

ảnh Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.564
  Online: 40