Ngày 14-10-2018, UBKT Huyện ủy Ngọc Lặc đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2018). 58 năm thành lập UBKT Huyện ủy Ngọc Lặc. Dự Lễ có các đồng chí: Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ngọc Lặc.

Ngày 16-10-1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương.   Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trải qua các thời kỳ cách mạng, UBKT các cấp không ngừng lớn mạnh, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng.

Tại Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Lặc khóa III (ngày 27/5/1960), thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Kiểm tra Huyện ủy Ngọc Lặc được thành lập.

Trải qua 58 năm xây dựng và trưởng thành, UBKT các cấp trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã giải quyết và tham mưu cho cấp ủy giải quyết hàng trăm đơn thư tố cáo, khiếu nại, đảm bảo khách quan, công bằng, kịp thời và chính xác. Ngành kiểm tra Đảng cũng thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, cơ quan nội chính, Thanh tra huyện xem xét, kết luận xử lý các vụ việc cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

UBKT Huyện ủy luôn thể hiện tư tưởng chỉ đạo “chủ động, chiến đấu, giáo dục và hiệu quả” với phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”, từ đó có tác dụng quan trọng góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng – an ninh; từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, giữ vững kỷ cương và tăng cường kỷ luật của Đảng.

Với những thành tích đạt được, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp huyện Ngọc Lặc đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Trong thời gian tới UBKT Huyện ủy Ngọc Lặc tiếp tục triển khai toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu giúp cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; coi trọng việc chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với UBKT cơ sở và chi bộ trực thuộc; kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy của UBKT từ huyện đến cơ sở có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Cũng nhân dịp này, UBND tỉnh, UBKT Tỉnh ủy tặng giấy khen cho UBKT Huyện ủy Ngọc Lặc và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.488
  Online: 44