Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, ngày 19 tháng 10 năm 2018, Ban dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát viêc đầu tư xây dựng các công trình thuộc Chương trình 135; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2017; tình hình sản xuất, đời sống sinh kế của người dân tái định cư bị ảnh hưởng các công trình thủy điện tại huyện Cẩm Thủy. Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có Thường trực HĐND, Ban dân tộc HĐND huyện.

Đoàn giám sát kiểm tra  thực tế tại các xã được thụ hưởng Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại: Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Bình, Cẩm Phú, Cẩm Long, Cẩm Liên và làm việc với Ủy Ban nhân dân huyện Cẩm Thủy. Qua nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, giai đoạn 2015 – 2017; Chương trình 135 đã đầu tư 67 công trình, tổng kinh được giao 39.976 triệu đồng, số kinh phí thực hiện là 25.340 triệu đồng. Công tác duy tu, bảo dưỡng công trình, trong 03 năm qua số kinh phí dành cho duy tu, bảo dưỡng là 1.978 triệu đồng để duy tu 08 công trình.

Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 – 2017 xây dựng 14 công trình với tổng kinh phí được duyệt là 59.165 triệu đồng, số kinh phí đã cấp 26.900 triệu đồng đạt 45% kế hoạch. Duy tu, bảo dưỡng 20 công trình với số tiền 1.407 triệu đồng.

Công trình thủy điện Cẩm Thủy 1 đã ảnh hưởng đến 447 hộ, trong đó số hộ phải di dời là 12 hộ, chủ yếu là di dân xen ghép. Qua một thời gian phải di chuyển sang nơi ở mới đến nay các hộ dân  đã ổn định, đời sống được nâng lên, hiện tại những hộ di chuyển đến nơi ở mới không có hộ nghèo.

Trước đó,  ngày 16 tháng 10 tại huyện Bá Thước, Đoàn Giám sát đã đi  một số xã và  làm việc với UBND huyện. Theo báo cáo của UBND huyện việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở thuộc Nghị quyết 30a, giai đoạn 2015 – 2017, được đầu tư 12 công trình với số tiền gần 75 tỷ đồng.

Chương trình 135 đã đầu tư 80 công trình, số kinh phí gần 49 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương gần 47 tỷ đồng, ngân sách tỉnh và các nguồn khác gần 2 tỷ đồng.

Cũng trong giai đoạn 2015 – 2017 huyện đã xây dựng 30 công trình từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, kinh phí trên 60 tỷ đồng.

Công trình thủy điện Bá Thước 1 và  Bá Thước 2 ảnh hưởng 09 xã với 2483 hộ bị ảnh hưởng, diện tích đất bị thu hồi là 392,3 ha, số tiền bồi thường là 293 tỷ đồng. Với gần 2500 hộ bị ảnh hưởng thì có 45 hộ phải di dân tái định cư, trong đó có 27 hộ tái định cư tập trung tại 02 khu (khu tái định cư tại thôn Chày Kế, xã Thiết Kế; khu tái định cư  thôn Chiềng Ai, xã Hạ Trung, số còn lại tái định cư tự nguyện. Sau một thời gian nhân dân vào sinh sống tại các điểm tái định cư tập trung, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, các công trình công cộng được đầu tư đầy đủ, tỷ lệ hộ nghèo thấp, thu nhập bình quân đầu người ở các khu tái định cư cao hơn thu nhập bình quân chung toàn huyện.

Tuy nhiên Chính sách bồi thường, tái định cư mới chỉ dừng lại ở việc bồi thường đất và tài sản thiệt hại trực tiếp, các thiệt hại gián tiếp khác về thu nhập, các lợi thế và cơ hội kinh tế, về phong tục tập quán.. chưa được tính đến, nên việc chuyển đổi nghề nghiệp gặp khó khăn.

Tại hai huyện, kết luận buổi làm việc, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các huyện trong việc tổ thực hiện việc đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 – 2017;  tình hình sản xuất, đời sống sinh kế của người dân ở khu tái định cư bị ảnh hưởng các công trình thủy điện trên địa bàn. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng xây dựng các công trình, dự án được đầu tư trên địa bàn. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn giám sát đã nêu, đồng thời đôn đốc các nhà thầu, chủ đầu tư tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình đang chậm tiến độ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.247
  Online: 19