Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, ngày 01, 02 tháng 10 năm 2018, Ban dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát viêc đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thuộc Nghị quyết 30a; Chương trình 135; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Thường Xuân, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có Thường trực HĐND huyện.

Trong các ngày 01, 02 tháng 10, Đoàn Giám sát đã đi kiểm tra thực tế một số xã và  làm việc với UBND huyện. Theo báo cáo của huyện việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Nghị quyết 30a, giai đoạn 2015 – 2017, trên địa bàn huyện được đầu tư 03 công trình (giao thông 02 công trình, trường học 01 công trình) với tổng kinh phí theo dự toán được phê duyệt là 143.231 triệu đồng, hiện nay đã giải ngân 78.455 triệu đồng, tương đương 54,7% kinh phí được phê duyệt. Công tác duy tu trong thời gian qua được các cấp các ngành quan tâm, số kinh phí được duyệt theo dự toán là 7.505 triệu đồng,  để duy tu, bảo dưỡng 15 công trình, hiện đã quyết toán 11 công trình, với số kinh phí đã cấp 4.868 triệu đồng.

Về Chương trình 135 đã đầu tư 38 công trình, trong đó: Đường giao thông nông thôn là 24 công trình; thủy lợi là 05 công trình; trường học 02 công trình nhà văn hóa là 06 công trình; nước sạch là 01 công trình. Tổng kinh phí được duyệt theo dự toán là 33.339 triệu đồng, kinh phí đã giao trong 3 năm là 29.987 triệu đồng, đương tương 90% tổng dự toán được duyệt. Duy tu, bảo dưỡng trong thời gian qua là 06 công trình, với tổng mức đầu tư dành cho duy tu là 3.253 triệu đồng, đến nay đã giải ngân 1.936 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 – 2017 huyện được đầu tư 16 công trình, trong đó: Thủy lợi 02 công trình; công sở xã 03 công trình; trạm y tế 02 công trình, trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, bản 09 công trình với tổng mức đầu tư được duyệt theo dự toán  là 59.903 triệu đồng, kinh phí đã cấp 36.800 triệu đồng, tương đương 61,4% tổng kinh phí theo dự toán. Kinh phí dành cho duy tu, bảo dưỡng là 1.912 triệu đồng để sửa chưa 15 công trình, hiện đã giải ngân 1.890 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thường Xuân trong việc tổ thực hiện việc đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2017. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng xây dựng các công trình, dự án được đầu tư trên địa bàn. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn giám sát đã nêu, nhất là phải khẩn trương quyết toán các công trình đã hoàn thành, đồng thời đôn đốc các nhà thầu, chủ đầu tư tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình đang chậm tiến độ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.594
  Online: 39