Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 17 để cho ý kiến về dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII; tờ trình danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối người được HĐND tỉnh bầu; xem xét một số nội dung UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Tại phiên họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh đọc dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII; tờ trình danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối người được HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp thứ 7, nghe ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; ý kiến giải trình một số vấn đề của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chuẩn bị báo cáo cụ thể, làm rõ những kết quả đạt được, nêu đầy đủ, chính xác những nguyên nhân hạn chế và phân loại tồn tại hạn chế, trong đó chỉ rõ những tồn tại hạn chế nhiều năm đã được chỉ ra nhưng chậm được khắc phục làm ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh như: Hạn chế về giải phóng mặt bằng; cải cách thủ tục hành chính; tiến độ thực hiện các dự án lớn; trình tự giải quyết các thủ tục hành chính của UBND tỉnh và những hạn chế mới phát sinh. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh trong việc tổng hợp, trả lời và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; phân loại nhóm ý kiến, làm rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành trong việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, đồng thời phân tích để cử tri chia sẻ thông cảm với những khó khăn chung của đất nước, của tỉnh.

Đối với các báo cáo chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh cần có tính chiến đấu cao; xem xét việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; báo cáo của các cơ quan tư pháp tỉnh cũng cần nêu lên những vấn đề làm ảnh hưởng đến đời sống xã hội, có tính dự báo và báo động về tình hình hoạt động của các loại tội phạm để người dân chủ động phòng chống tội phạm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện các báo cáo, tờ trình đúng thời gian quy định để các Ban HĐND tỉnh có thời gian thẩm tra.

Về việc lấy phiếu các chức danh do HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu công tác chuẩn bị phải được tiến hành chu đáo, thận trọng, thực hiện đúng hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản có liên quan. Văn phòng HĐND tỉnh cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để việc tổ chức Kỳ họp lần thứ 7, HĐND tỉnh được tiến hành theo đúng nội dung chương trình đã thống nhất. 

 Cũng tại phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã cho kết luận các nội dung UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
122 người đã bình chọn
Thống kê: 1.634.555
Online: 45