Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. Ngày 29, 30 tháng 10 năm 2018, Ban dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát viêc đầu tư xây dựng các công trình thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2017; tình hình sản xuất, đời sống sinh kế của người dân ở khu tái định cư bị ảnh hưởng các dự án thủy điện tại huyện Quan Hóa. Ông Lê Nhân Đồng, Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có Thường trực HĐND, Ban dân tộc HĐND huyện.

Đoàn đi kiểm tra thực tế một số xã và  làm việc với UBND huyện. Theo báo cáo của UBND huyện Quan Hóa việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở thuộc Nghị quyết 30a trên địa bàn huyện được đầu tư 04 công trình, kinh phí được giao 18.000 triệu đồng. Trong giai đoạn 2015 – 2017, công tác duy tu, bảo dưỡng được các cấp các ngành quan tâm, số kinh phí đã giải ngân là 6.590 triệu đồng để duy tu 04 công trình. Chương trình 135 đã đầu tư 65 công trình, kinh phí được giao để thực hiện là 50.845 triệu đồng. Duy tu 04 công trình kinh phí thực hiện 2.670 triệu đồng. Giai đoạn 2015 – 2017, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, huyện được đầu tư 28 công trình với tổng kinh phí đã cấp 49.350 triệu đồng.

Bên cạnh những nội dung  trên thực hiện Thông báo kết luận số 404/TB-HĐND của Chủ tịch HĐND tỉnh về phiên chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. Ban dân tộc HĐND tỉnh trực tiếp khảo sát đời sống sinh kế của người dân ở khu tái định cư bị ảnh hưởng các dự án thủy điện Trung Sơn, Thành Sơn và thủy điện Hồi Xuân trên địa bàn huyện Quan hóa

Công trình Thủy điện Trung Sơn có 01 khu tái định cư tập trung với 05 điểm tái định cư gồm: Co Pùng, Pom Chốn, Ba Búa, Keo Đắm, Tổ Xước, xã Trung Sơn đã đón 215 hộ dân thuộc diện di dời đến sinh sống. Hiện nay cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng, nhà ở xây dựng tại các điểm tái định cư đảm bảo ổn định, người dân yên tâm sinh sống, phát triển sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên.

Thủy điện Hồi Xuân xây dựng 01 khu tái định cư tập trung tại bản Sa Lắng, xã Thanh Xuân cho 53 hộ với diện tích quy hoạch gần 78.000 m2.. Hiện nay mới song một số hạng mục như : mặt bằng khu tái định cư; hệ thống nước sinh hoạt; đường điện 0,4 kv; mặt đường bê tông nội vùng; mương thoát nước và một phần tường chắn taluy âm…

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, hiện nay hệ thống nước sinh hoạt tại các điểm tái định cư của thủy điện Trung Sơn không có nước cho dân sinh hoạt. Đối với thủy điện Hồi Xuân, hiện nay chưa hoàn trả các công trình công cộng do ảnh hưởng của dự án; khu tái định tiến độ xây dựng chậm, các công trình công cộng chưa có.

Thay mặt đoàn công tác, Ông Lê Nhân Đồng, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Quan Hóa trong việc tổ thực hiện việc đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 – 2017;  tình hình sản xuất, đời sống sinh kế của người dân ở khu tái định cư bị ảnh hưởng các dự án thủy điện. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng xây dựng các công trình, dự án được đầu tư trên địa bàn. UBND huyện quan tâm chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn giám sát đã nêu, đặc biệt là phải khẩn trương phối hợp với các cấp, các ngành, thủy điện Trung Sơn, Hồi Xuân, nghiên cứu khắc phục hệ thống nước sinh hoạt tại các điểm tái định cư xã Trung Sơn, đồng thời đôn đốc nhà thầu, chủ đầu tư thủy điện Hồi Xuân, tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư bản Sa Lắng để nhân dân được đến nơi ở mới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.647
  Online: 56