Thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề sáu tháng cuối năm, ngày 04- 05 tháng 10 năm 2018, Ban dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát viêc đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thuộc Nghị quyết 30a; Chương trình 135; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Quan Sơn, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có Thường trực HĐND và Ban dân tộc HĐND huyện.

Trong các ngày 04, 05 tháng 10, Đoàn Giám sát đã đi kiểm tra thực tế một số xã và  làm việc với UBND huyện. Theo báo cáo của huyện việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Nghị quyết 30a, giai đoạn 2015 – 2017, trên địa bàn huyện được đầu tư 03 công trình giao thông với tổng kinh phí theo dự toán được phê duyệt là 110.483 triệu đồng, hiện nay đã giải ngân 34.567 triệu đồng, tương đương 31,2% kinh phí được phê duyệt. Công tác duy tu trong thời gian qua được các cấp các ngành quan tâm, số kinh phí được duyệt theo dự toán là 6.534 triệu đồng,  để duy tu, bảo dưỡng 04 công trình, đến nay đã giải ngân 5.885 triệu đồng.

Với 28 công trình được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135, trong đó: Đường giao thông nông thôn là 08 công trình; thủy lợi là 08 công trình; trường học là 02 công trình; nhà văn hóa là 04 công trình; điện là 01 công trình. Tổng kinh phí theo dự toán là 23.062 triệu đồng, kinh phí đã cấp phát 23.062 triệu đồng đạt 100% kế hoạch. Duy tu, bảo dưỡng trong thời gian qua được phê duyệt theo dự toán là 3.123 triệu đồng, đến nay số kinh phí đã cấp là 2.389 triệu đồng để duy tu 04 công trình.

Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tổng số công trình được đầu tư 22 công trình, trong đó: Giao thông 02 công trình, thủy lợi 01 công trình, công sở 02 công trình, trạm y tế 03 công trình, nhà văn hóa 11 công trình, các công trình khác 03 công trình với tổng kinh phí được duyệt theo dự toán  là 56.135 triệu đồng, kinh phí đã cấp 30.962 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương là 30.022 triệu đồng, các nguồn vốn khác là 940 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện cho duy tu, bảo dưỡng là 852 triệu đồng để duy tu 02 công trình.

Kết luận buổi làm việc, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Quan Sơn trong việc tổ thực hiện việc đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2017. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới việc lựa chọn thiết kế mẫu cần phải vận dụng linh hoạt để công năng sử dụng đạt hiệu quả cao; tăng cường giám sát chất lượng xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế của đoàn nêu, nhất là sớm quyết toán các công đã hoàn thành, đồng thời đôn đốc các nhà thầu, chủ đầu tư tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình đang chậm tiến độ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.133
  Online: 32