Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2018. Ngày 09 tháng 10 năm 2018, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì.

Để triển khai và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra, hoạt động quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đang từng bước đi vào nề nếp và có chuyển biến tích cực.  Xây dựng 13 chỗi cung ứng thực phẩm an toàn; 02 cửa hàng kinh doanh thực hiện an toàn; thẩm định và cấp 40 giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện ký cam kết cho 1759 hộ (đạt tỷ lệ 86,6%) sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm. Công tác thanh tra, kiểm tra đã được các phòng chủ động triển khai. Kết quả năm 2017 đã kiểm tra, đánh giá, xếp loại 11 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, có 04 cơ sở xếp loại B và 07 cơ sở xếp loại C. Xử phạt và đinh chỉ 08 hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không đủ điều kiện, số tiền 21 triệu 500 nghìn đồng. Năm 2018, thanht ra, kiểm tra xử phạt 29 cơ sở với số tiền là 55 triệu 500 nghìn đồng.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả mà huyện Triệu Sơn đã đạt được trong thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, huyện Triệu Sơn cần tiếp tục quán triệt sâu rộng, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nội dung về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Quan tâm phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm để từng bước thay đổi nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân; phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo kế hoạch chung của tỉnh.

Trước khi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện, Đoàn giám sat của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi giám sát tình hình thực tế tại xã Dân lý vùng sản xuất rau an toàn và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Giắt huyện Triệu Sơn.      


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.509.080
  Online: 16