Chuẩn bị kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa XVII, ngày 12/11/2018 tổ đại biểu HĐND tỉnh - đơn vị bầu cử số 07 (huyện Như Xuân) gồm các Ông, Bà: Dương Văn Mạnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân (tổ trưởng); Lê Nhân Đồng, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Phạm Thị Hằng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. Cùng tham dự có đại diện Ủy Ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ huyện Như Xuân.

 

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh Ông Lê Nhân Đồng, Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, đã báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII.

Sau khi nghe trình bày các nội dung trên. Cử tri đã tham gia và kiến nghị: Nhà nước quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng các đập tràn ở Tân Bình, đầu tư bê tông hóa đường giao thông về các thôn, bản; hỗ trợ kinh phí xây dựng các nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố; hỗ trợ kinh phí nạo vét đất bị bồi lắng ở các hồ đập trên địa bàn; nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng, đầu tư kè hai bên bờ khe chạy qua Thị Trấn tạo cảnh quan môi trường và giảm thiểu ô nhiễm môi trường; đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Nghị quyết số 121/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố hiện nay với mức phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức này là rất thấp, đề nghị được tăng lên; đề nghị cấp có thẩm quyền cấp đất ở, đất sản xuất cho nhân dân ở vùng lõi, vùng đệm vườn quốc gia, để nhân dân yên tâm sản xuất nâng cao đời sống.

Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo UBND huyện Như Xuân đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, Ông Dương Văn Mạnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân đã làm rõ thêm một số nội dung kiến nghị của cử tri, đồng thời, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.509.278
  Online: 42