Ngày 14 tháng 11 năm 2018, tại Ban dân tộc tỉnh, Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với Lãnh đạo Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở lao động- Thương binh và xã hội, Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai tình hình thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện miền núi, giai đoạn 2015 - 2017.

Tại buổi làm việc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động thương binh và xã hội, Ban dân tộc tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trteen địa bàn các huyện miền núi như sau:

Từ năm 2015 - 2017 đã đầu tư xây dựng 94 công trình, trong đó: giao thông 64 công trình, thủy lợi 18 công trình, trường học là 08 công trình, điện sinh hoạt 04 công trình. Tổng nguồn vốn thực hiện 525.975 triệu đồng, trong đó: Ngân sách trung ương là 517.267 triệu đồng, chiếm 98,3% tổng nguồn, ngân sách tỉnh 8.708 triệu đồng, chiếm 1,7%. Công tác duy tu trong thời gian qua được cấp 59.380 triệu đồng để duy tu bảo dưỡng 54 công trình.

Đối với Chương trình 135 trong 3 năm ở khu vực 11 huyện miền núi đã đầu tư xây dựng 755 công trình, trong đó đầu tư xây dựng mới 679 công trình, gồm 427 công trình giao thông, 62 công trình thủy lội, 132 công trình nhà văn hóa, 12 công trình nước sạch, 13 công trình y tế, 30 công trình giáo dục, 02 công trình điện, 01 công trình chợ và hỗ trợ 76 công trình đầu tư hoàn thành từ năm 2014 chuyển sang. Tổng nguồn vốn đầu tư là 409.029 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương là 392.095 triệu đồng; ngân sách địa phương và vốn nhân dân đóng góp để thực hiện chương trình là 16.934 triệu đồng. Trong 03 năm duy tu, bảo dưỡng được 68 công trình với tổng kinh phí thực hiện là 32.799 triệu đồng.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được đầu tư xây dựng 231 công trình, trong đó 18 công trình giao thông, 06 công trình thủy lợi, 45 công trình trạm y tế, 107 công trình trung tâm văn hóa xã và nhà văn hóa thôn bản, 01 công trình nước sạch, 48 công trình công sở xã. Tổng nguồn vốn được đầu tư là 485.280 triệu đồng, trong đó: Ngân sách trung ương 138.695 triệu đồng, trài phiếu Chính phủ 285.550 triệu đồng, ngân sách tỉnh 61.035 triệu đồng. Ngoài các nguồn đầu tư xây dựng mới, thì công tác duy tu, bảo dưỡng công trình luôn được quan tâm thực hiện, trong thời gian qua đã duy tu được 63 công trình vời tổng kinh phí thực hiện là 25.609 triệu đồng.

Nhìn chung đối với các công trình đầu tư tại cấc huyện đã phát huy tác dụng, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn các huyện miền núi, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân các dân tộc tại các huyện miền núi, qua đó nâng cao mức sống, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Thay mặt Đoàn giám sát Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc tham mưu thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình 30a, Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn miền núi góp phần chuyển biến trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề nghị lãnh đạo Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Ban dân tộc tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện những ý kiến của các thành viên trong đoàn nêu, để tham mưu,  thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Những kiến nghị của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động Thương binh và xã hội, Ban dân tộc tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh xem xét, tổng hợp đưa vào báo cáo giám sát chuyên đề trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.652.150
  Online: 52