Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri do Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo trước và sau Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri đã kiến nghị, kết quả thực hiện như sau:

1. về lĩnh vực kinh tế, đầu tư hạ tầng
 
1.1. về việc đề nghị điều chỉnh tăng mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thanh Hóa: Trên cơ sở phương án giá dịch vụ của các đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đang hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 3355/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của ƯBND tỉnh.
 
1.2. về việc đề nghị hỗ trợ khắc phục, sửa chữa khẩn cấp các tuyến đê bị hư hỏng do lũ lụt năm 2017 gây ra: Sau mùa mưa, lũ năm 2017, UBND tỉnh đã phê duyệt phân bổ kinh phí khắc phục sửa chữa các công trình đê điều bị hư hỏng do mưa lũ gây ra từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, nguồn dự phòng ngân sách tỉnh và nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai, với 27 hạng mục công trình. Đến nay, đã có 20 công trình thi công hoàn thành và cơ bản hoàn thành; 06 công trình đang được các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng ước đạt khoảng 40-93% kế hoạch.
 
1 3. về việc đề nghị sửa chữa, nâng cấp các tuyến tỉnh lộ:
 
- Đường tỉnh 502 (đoạn Đình Hương - Giàng - Thiệu Đô), đường tỉnh 523 (đoạn Cầu Cừ - Kim Tân - Dốc Trầu - Thạch Quảng), đường tỉnh 522B (đoạn Bỉm Sơn - Hà Long - Hà Lĩnh), đường từ trạm bơm thôn Hậu, xã Phú Lộc đi ngã tư xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, đường Hà Ninh - Ngã ba Hạnh, huyện Hà Trung và việc thông báo công khai việc cắm mốc lộ giới đường tỉnh 522, đường tỉnh 516B; lắp đặt hệ thống đèn báo trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng đã được thi công và hoàn thành, đưa vào sử dụng.
 
- Đường tỉnh 523D, đường tỉnh 521B, hai dốc cầu đường tỉnh 506C (đoạn Yên Phong - cầu Bụt), tuyến đường tỉnh 523C (đoạn từ huyện Thạch Thành đi xã Cẩm Long, cẩm Ngọc, huyện cẩm Thủy) đang được khắc phục sửa chữa; dự kiến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành.
 
- Tuyến đường tỉnh 516 (đoạn Kim Tân - Thạch Định - Thạch Quảng, huyện Thạch Thành), đường tỉnh 518 (đoạn từ Goòng - Hải Tiến, đường từ huyện Yên Định đi các xã cẩm Tâm, cẩm Châu, huyện cẩm Thủy), đường Chiềng - Lốc Tong từ xã Nam Động, huyện Quan Hóa đến xã Trụng Tiếp., huyện Quan Sơn đang triển khai tu bổ, đầu tư, nâng cấp...; dự kiến hoàn thành trong năm 2019.
 
1.4. về việc đề nghị xây dựng 01 trung tâm sản xuất cá giống nước ngọt: Chủ tịch ƯBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các ngành, các địa phương tham mưu, đề xuất chủ trương xây dựng 01 trung tâm sản xuất cá giống nước ngọt của tỉnh khi có điều kiện về vốn.
 
2. về lĩnh văn hóa - xã hội
 
2.1. về đề nghị xác định rõ biên chế, chế độ tiền lương, phụ cấp cho số cán bộ, viên chức ngành giáo dục đang làm việc tại các phòng giáo dục đào tạo huyện, thị xã, thành phố: Ngày 19/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4589/QĐ-UBND phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của UBND các huyện, thị xã, thành phố, phòng Giáo dục và Đào tạo có 07 vị trí việc làm, gồm: Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng; quản lý giáo dục Trung học cơ; quản lý giáo dục Tiểu học; quản lý giáo dục mầm non; quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục; theo dõi phổ cập, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp. Như vậy, cán bộ, công chức được bố trí theo các vị trí việc làm nêu trên ở phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện thì sẽ được thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
 
2.2. về đề nghị sớm bố trí nguồn kinh phí đế tu bổ, chống xuống cấp các di tích lịch sử - văn hóa - cách mạng: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 58 di tích lịch sử cách mạng được xếp hạng, trong đó có 13 di tích xếp hạng cấp Quốc gia, 45 di tích xếp hạng cấp Tỉnh. Đến nay, có 25/58 di tích lịch sử cách mạng đã được UBND tỉnh đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi. Hàng năm, trên cơ sở quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổng hợp vào danh mục các di tích được hỗ trợ tu bổ, chống xuống cấp, trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ để triển khai thực hiện theo quy định.
 
3. về cơ chế, chính sách
 
3.1. về đề nghị cấp đủ kinh phí thưởng cho các thôn, bản đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2017 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và không giao chỉ tiêu số lượng thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới được thưởng cho các huyện: Năm 2017, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ đủ định mức 100 triệu đồng/thôn, bản cho 169/169 thôn, bản đạt chuẩn NTM của năm 2016; năm 2018, do ngân sách tỉnh còn khó khăn, chưa cân đối đủ nguồn kinh phí, nên đến nay mới hỗ trợ đủ định mức cho 70/184 thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM của năm 2017; các thôn, bản còn lại sẽ được cân đối hỗ trợ trong năm 2019. Hàng năm, UBND tỉnh không giao chỉ tiêu số lượng thôn, bản đạt chuẩn NTM được thưởng cho các huyện như cử tri kiến nghị mà chỉ xem xét hỗ trợ (thưởng) theo chính sách đã được ban hành cho các thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM.
 
3.2. về việc xem xét điều chỉnh Nghị quyết 150/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020, theo hướng hỗ trợ trực tiếp bằng xi măng để nhân dân tự làm đường giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn quy định: Thực tế, hiện nay, các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh triển khai thi công không cùng thời điểm, các công trình nhỏ lẻ, vị trí cách xa nhau và mức hỗ trợ ở mỗi địa phương khác nhau nên khi cấp xi măng cần phải có nhà kho để tập kết xi măng để vận chuyển đến công trình nhiều lần ..., việc lưu kho có thể làm hư hỏng xi măng, gây lãng phí thời gian và công sức của nhân dân, do đó, việc cấp xi măng để nhân dân tự làm đường giao thông nông thôn là không phù hợp; mặt khác, khi xây dựng đề án, đa số các địa phương đã thống nhất không hỗ trợ trực tiếp bằng xi măng.
 
3.3. về xem xét miễn, giảm phí cấp đổi lạí Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ sau khi sáp nhập thôn, phố: Thực tế hiện nay việc sáp nhập thôn, phố, cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất sẽ cấp phụ lục bổ sung hoặc đính chính kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp và việc cấp Giấy này không mất lệ phí; trường hợp các hộ có nhu cầu cấp đổi lại Giây chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải nộp lệ phí theo quy định.
 
3.4. về đề nghị nâng mức điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho xã từ đấu thầu quyền sử dụng đất: Nội dung này, Chủ tịch UBND tình đã chỉ đạo Sở Tài chính lấy ý kiến của các huyện; đa số các huyện đều thống nhất giữ nguyên tỷ lệ phân chia theo quy định tại Quyết định 4761/2016/QĐ-ƯBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HDND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh khóa XVII. Mặt khác, để tăng thêm nguồn thu tiền sử dụng đất cho các xã, HĐND huyện sẽ quyết nghị để hỗ trợ thêm cho các xã từ nguồn thu phân chia cho ngân sách cấp huyện.
 
3.5. về đề nghị xét cấp chế độ cho thân nhân Liệt sỹ khi không còn người thân chủ yếu (Cha, mẹ, vợ, con): Theo quy định tại Điều 21, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 4 Điều 4 Nghị định số 31/2013/ND-CP, trong trường họp liệt sĩ không có con hoặc không còn con thì một người đại diện được gia đình hoặc dòng họ liệt sĩ thống nhất uỷ quyền bằng biên bản (có xác nhận của chính quyền địa phương) sẽ là người thờ cúng liệt sĩ hợp pháp và được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ với mức trợ cấp 500.000 đồng/năm.
 
3.6. về đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan đến việc 12 trường họp làm hồ sơ thương binh giả trên địa bàn thành phố sầm Sơn và huyện Quảng Xương: Hiện nay, Thường trực Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đang chỉ đạo giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, kiểm tra, xác minh cụ thể về từng trường họp; sau khi có kết luận chính thức, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo từng trường họp cụ thể.
 
Đối với các kiến nghị khác của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp Thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII, ƯBND tỉnh đã tập hợp ý kiến giải quyết của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh gửi đến cử tri tại các tổ bầu cử khi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII (có văn bản của các đơn vị kèm theo)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.810
  Online: 64