Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, chiều 11-12, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp dành thời gian nghe trình bày các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra Dự thảo các nghị quyết của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh và thực hiện công tác cán bộ về miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh HĐND tỉnh bầu và phê chuẩn.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh. (Ảnh: Minh Hiếu) 

 

27 tờ trình của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh có nhiều nội dung quan trọng nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: Hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới đi, đến Cảng hàng không Thọ Xuân; Ban hành tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2018 – 2020; Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 – 2020; Quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi làm vật liệu xây dựng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Dự án xây dựng tuyến đường Đại lộ Đông Tây, đoạn từ sông Nhà Lê đến QL47, thành phố Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư;  phương án phân bổ chi tiết vốn dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn nước ngoài; thông qua phương án phân bổ chi tiết vốn dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh...
 
Đại biểu HĐND tỉnh bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh. (Ảnh: Minh Hiếu)
 
Trong phiên họp buổi chiều, HĐND tỉnh đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh đối với các đồng chí: Thiếu tướng Trịnh Xuyên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh nghỉ chế độ hưu trí; Trần Duy Bình, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông do chuyển công tác khác.  Đồng thời, bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;  Lê Đức Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. 
 
Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các đồng chí vừa được bầu là Ủy viên UBND tỉnh.
 
Phát biểu vào cuối ngày làm việc đầu tiên Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nêu rõ: Tại kỳ họp này, HĐND tiếp tục đổi mới cách trình bày các báo cáo, rút ngắn thời gian, đi trực tiếp vào nội dung trọng tâm. Các tờ trình cũng có nhiều đổi mới. Vì vậy, các đại biểu cần dành thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu, tập trung thảo luận những vấn đề trọng yếu.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh gợi ý các đại biểu tập trung thảo luận 3 nhóm vấn đề lớn.
 
Nhóm vấn đề lớn thứ nhất là về các báo cáo của UBND, nhất là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức phải đối diện khi bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2018, song kinh tế - xã hội tỉnh ta đã có sự phát triển đột phá trên nhiều lĩnh vực,  điều đó thể hiện sự nỗ lực,  quyết tâm rất cao của tỉnh. Các đại biểu cần phân tích thấu đáo những nguyên nhân đạt được kết quả này để  rút ra những bài học kinh nghiệm quý, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019. 
 
Về những hạn chế, yếu kém, tuy đã được khắc phục, song vẫn còn. Vì vậy, cần phải làm rõ những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp và thời hạn giải quyết, khắc phục, nhất là về xây dựng những thương hiệu mạnh trong nông nghiệp, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn,  tích tụ ruộng đất để tổ chức sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; vấn đề sản lượng một số sản phẩm công nghiệp có thế mạnh đạt thấp so với kế hoạch, số lượng doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng sản xuất kinh doanh có xu hướng gia tăng, tiến độ triển khai thực hiện một số dự án còn chậm, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, xe ô tô quá tải, việc chưa đạt được chỉ tiêu về cơ quan, đơn vị kiểu mẫu …Tuy  công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền đã có những chuyển biến tiến bộ, nhưng hiệu quả quản lý của một số cơ quan, đơn vị, năng lực công tác và ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, cá biệt còn có một số cán bộ, lãnh đạo vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  Dứt khoát trong năm tới phải tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm, không dung túng. Các đại biểu cần phải  thảo luận thật sâu, thật kỹ để đưa ra được các giải pháp thiết thực, hiệu quả để khắc phục bằng được các hạn chế, yếu kém đang ảnh hưởng đến sự phát triển đi lên của tỉnh.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, bước vào thực hiện các nhiệm vụ năm 2019, tỉnh ta đang có nhiều điều kiện rất thuận lợi, hội tụ, đó là khát vọng vươn lên của con người xứ Thanh, là sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo,chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, niềm tin tưởng, phấn khởi trước sự đi lên của tỉnh Thanh của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, bên cạnh đó  Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ vận hành tối đa công suất, một số dự án lớn khác đang tiếp tục được triển khai sẽ có đóng góp lớn vào thu ngân sách.  Vì vậy, kỳ vọng các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 sẽ đạt và vượt mức cao hơn so với năm 2018. Do đó, các đại biểu HĐND cần phân tích sâu, phân tích kỹ  7 nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội mà UBND tỉnh đã xây dựng để quyết tâm triển khai đạt kết quả cao nhất. 
 
Nhóm vấn đề lớn thứ 2 là đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Đặc biệt, điểm mới tại kỳ họp này là thực hiện sự phân cấp, HĐND tỉnh sẽ có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C đặc thù trở lên. Vì vậy, các đại biểu HĐND tỉnh cần nâng cao trách nhiệm trong bàn bạc, thảo luận, thống nhất quyết nghị các nghị quyết quan trọng, quyết định các cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
 
Nhóm vấn đề lớn thứ 3  là trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý các đại biểu tại cần quan tâm phân tích, làm rõ những vấn đề mà Thông báo của MTTQ gửi đến kỳ họp có đề cập đến những nội dung cử tri đã kiến nghị nhiều lần, UBND tỉnh đã trả lời, nhưng cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị. Do đó các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan cần nghiên cứu, trả lời cử tri cho rõ ràng, dứt khoát những việc đã làm được, những việc đang làm, những việc cần phải có thời gian mới có thể làm để dân hiểu, chia sẻ và ủng hộ. Đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 6 đã được UBND tỉnh giải quyết, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nắm vững để trả lời cho cử tri và nhân dân trong tỉnh rõ.  
 
Ngày 12-12, buổi sáng các đại biểu thảo luận tại tổ, buổi chiều các đại biểu thảo luận tại hội trường. 

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.180
  Online: 55