Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. (ảnh: Minh Hiếu - Báo Thanh Hóa)

 

Thưa các vị đại biểu!
 
Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!
 
Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. 
 
Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019, HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất đánh giá: 
 
Năm 2018, chúng ta thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức; nhưng cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh. 25/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 15,16%, thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất của cả nước. Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 23.500 tỷ đồng, vượt dự toán 1.600 tỷ đồng, và gấp gần 1,8 lần năm 2017. Đây là năm đầu tiên thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ta vượt qua con số 20.000 tỷ đồng.
 
Sản xuất nông nghiệp được mùa cả về năng suất, sản lượng và giá trị. Công nghiệp tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay; đặc biệt, sau nhiều nỗ lực cố gắng, dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã chính thức vận hành thương mại, sản xuất ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển nhanh, nhiều lĩnh vực khởi sắc. Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư đạt kết quả quan trọng. Giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao tiếp tục giữ vững được thành tích là một trong số ít tỉnh đứng đầu cả nước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được quan tâm. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố; lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng cao.
 
Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, song với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, HĐND tỉnh đã phân tích, thảo luận và thống nhất với những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong các báo cáo trình kỳ họp. 
 
HĐND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp hữu hiệu khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém của mình, nhất là những hạn chế, yếu kém đã tồn tại trong nhiều năm, được chỉ ra tại nhiều kỳ họp HĐND tỉnh.
 
Để nhanh chóng khắc phục hạn chế, yếu kém, đưa tỉnh ta tiếp tục bứt phá đi lên mạnh mẽ hơn, bền vững hơn; HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành phải ý thức thật sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của năm 2019 trong việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020, từ đó tập trung cao để triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo trình kỳ họp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả 27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2019; trong đó, xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:
 
Một là, phải tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục hậu quả của mưa lũ trong năm 2018 để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực sản xuất có liên quan đến đời sống nhân dân và các lĩnh vực có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Trong đó:
 
Về sản xuất nông nghiệp, trước hết phải tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đồng bào vùng bị thiệt hại do mưa lũ sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị; chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án nông nghiệp, các dự án thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới. 
 
Với lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, phải tập trung rất cao cho phát triển sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm có đóng góp lớn cho tăng trưởng và cho thu ngân sách, như: xi măng, bia, thuốc lá,... đặc biệt là sản phẩm của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng thương mại, du lịch, hạ tầng cảng biển; đồng thời khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch và triển khai dự án đầu tư khu sân đỗ máy bay, khu bảo trì, bảo dưỡng máy bay và dịch vụ hàng không tại huyện Thọ Xuân; nghiên cứu, nhanh chóng mở thêm các đường bay mới đi, đến Cảng hàng không Thọ Xuân để góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại và xúc tiến đầu tư.
 
Hai là, tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các dự án trọng điểm của tỉnh. 
 
Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm, như: Khu đô thị động lực Tĩnh Gia; các tiểu dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa; tuyến đường từ TP. Thanh Hóa đi Cảng hàng không Thọ Xuân; giai đoạn 2 Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, Tổng kho dầu thô tại khu kinh tế Nghi Sơn,... Đồng thời nghiên cứu chuẩn bị các dự án quy mô lớn ở các lĩnh vực cho giai đoạn 2020 - 2025, và những năm tiếp theo.
 
Ba là, trên cơ sở Quy hoạch mở rộng Khu kinh tế Nghi Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699 ngày 07/12/2018, khẩn trương tiến hành lập quy hoạch các phân khu chức năng để làm cơ sở vận động, thu hút đầu tư. Khẩn trương hoàn thành, trình phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 để làm cơ sở định hướng cho phát triển các ngành, lĩnh vực của tỉnh và tập trung chỉ đạo triển khai các "trụ cột phát triển" theo quy hoạch đã được phê duyệt.
 
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn là một trong những nguồn vốn rất quan trọng cho phát triển của tỉnh. Vì vậy, phải tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, vận động xúc tiến đầu tư nước ngoài để thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển không chỉ trong những năm tới mà cho những giai đoạn tiếp theo.
 
Cùng với công việc nêu trên, phải nhanh chóng hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ pháp lý để thu hồi các dự án có sử dụng đất vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tăng thu, chống thất thu, đặc biệt là các khoản thu từ các doanh nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh. Khi chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tỉnh ngoài, phải yêu cầu các chủ dự án thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư, hạch toán độc lập, thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các khoản thuế phát sinh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để tăng thu ngân sách. Phấn đấu trong năm 2019, phải khắc phục căn cơ những hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường,...
 
Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa phù hợp với điều kiện của tỉnh, đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, an toàn và tiết kiệm. Nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án ứng dụng thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào các hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tập trung giải quyết thực sự có hiệu quả các hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là những hạn chế, yếu kém liên quan đến y tế, giáo dục, việc làm, người lao động cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài, giải quyết các chế độ chính sách cho người có công. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân.
 
Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tai, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm bảo kê, hoạt động tín dụng đen, ma túy,... Quản lý tốt các hoạt động tôn giáo; quản lý chặt chẽ lao động là người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh. Phòng ngừa, xử lý có hiệu quả đình công, biểu tình trái pháp luật, gây rối an ninh trật tự trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Năm là, chỉ đạo, điều hành là giải pháp rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2019 cũng như của cả giai đoạn 2015 - 2020. Do vậy, phải nhận thức đúng đắn hơn, đầy đủ hơn về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của giải pháp này; đồng thời phải có hành động quyết liệt trong đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng cụ thể, sâu sát, rõ người, rõ việc, gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân đùn đẩy trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, coi đây là một trong những giải pháp đột phá để đẩy mạnh thu hút đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 
 
Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục đổi mới cách thức trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo hướng rõ ràng, cụ thể đến từng việc, từng kiến nghị, đề xuất; những việc nào có thể giải quyết được thì phải giải quyết ngay; những việc nào chưa đủ cơ sở xem xét, giải quyết thì phải nêu rõ để cử tri hiểu và chia sẻ với chính quyền các cấp.
 
Thưa các vị đại biểu!
 
Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình, kỳ họp đã thông qua 31 nghị quyết. Đây là những văn bản hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển đi lên của tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung của các văn bản này đi ngay vào cuộc sống. Đồng thời, đề nghị các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được thông qua. 
 
Cũng tại kỳ họp này, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh đã biểu quyết, thống nhất để ông Trịnh Xuyên thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh do được nghỉ công tác chờ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; ông Trần Duy Bình thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh do nhận nhiệm vụ mới; bầu các ông: Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Đức Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. HĐND tỉnh mong các Ủy viên UBND tỉnh tiếp tục phát huy năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh.
 
Thưa các vị đại biểu!
 
Thực hiện chức năng giám sát, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe và thảo luận Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND và 4 ban HĐND tỉnh; chất vấn 02 đồng chí Giám đốc sở; đồng thời nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề trong công tác chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh thời gian qua.
 
Có thể thấy rằng: Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục có sự đổi mới so với những kỳ họp trước; nội dung trả lời chất vấn đã đi thẳng vào những vấn đề được đưa ra chất vấn, bám sát thực tế, đúng trọng tâm, trọng điểm.
 
Qua hoạt động chất vấn, các vị đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành được chất vấn đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của mình đối với sự phát triển đi lên của tỉnh nhà. HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh mong muốn những đổi mới của phiên chất vấn sẽ tạo ra sức lan tỏa để những vấn đề đang tồn tại, yếu kém nhanh chóng được giải quyết dứt điểm. 
 
HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh ngay sau kỳ họp này, chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri và những vấn đề cử tri quan tâm, đặc biệt là những nội dung cử tri kiến nghị liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh. Yêu cầu UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành được chất vấn thực hiện nghiêm túc cam kết đã hứa tại buổi trả lời chất vấn, để báo cáo HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh vào kỳ họp tiếp theo. 
 
Nhân dịp này, HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho hoạt động của HĐND tỉnh và kiến nghị những vấn đề rất xác đáng gửi đến kỳ họp. 
 
Thưa các vị đại biểu!
 
Một nội dung rất quan trọng tại kỳ họp này, đó là: Các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thay mặt cử tri và nhân dân trong tỉnh thực hiện quyền giám sát của HĐND tỉnh thông qua việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với 29 vị giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Với ý thức trách nhiệm cao và sự chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục theo chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành một cách thận trọng, khách quan, công tâm, nghiêm túc, dân chủ và công bố công khai kết quả đến cử tri, nhân dân trong tỉnh. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND tỉnh đã phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Qua việc lấy phiếu tín nhiệm lần này, mong rằng các vị được HĐND tỉnh bầu hãy tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế của mình; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đây cũng là kinh nghiệm tốt để HĐND cấp huyện, cấp xã trong tỉnh triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu trong kỳ họp tới đây.
 
Thưa các vị đại biểu!
 
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh hoan nghênh sự phối hợp của UBND tỉnh và đóng góp của các sở, ban, ngành; cảm ơn sự tham gia của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân và cử tri trong tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh - truyền hình; các đơn vị  phục vụ, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.
 
Chỉ còn thời gian ngắn nữa là bước sang năm mới 2019 và đón xuân Kỷ Hợi; từ nay đến thời điểm đó, công việc nhiều hơn, phức tạp và quan trọng hơn; HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các ngành, các cấp tập trung cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ để kết thúc năm 2018, chúng ta giành kết quả cao nhất ở tất cả các lĩnh vực và chăm lo mọi mặt để nhân dân các dân tộc tỉnh ta đón Xuân Kỷ Hợi thật sự vui tươi, an toàn, tiết kiệm. 
 
Nhân dịp này, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng bào Thanh Hóa đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở nước ngoài, tỉnh ngoài; người tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hoá lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc; năm mới, giành nhiều thắng lợi mới.
 
Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVII.
 
Xin trân trọng cảm ơn!


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.652.274
  Online: 68