Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2018, HĐND tỉnh thành phố Thanh Hóa đã khai mạc kỳ họp thứ 8. Dự kỳ họp có các đồng chí: Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể của thành phố Thanh Hóa.

Tại phiên khai mạc kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong năm 2018; kế hoạch phát triển KT-XH, ANQP năm 2019. Xem xét các Báo cáo: kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố  về công tác tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo của viện kiểm soát nhân dân Thành phố về tình hình tội phạm, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân Thành phố năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, cùng nhiều báo cáo quan trọng khác.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân Thành phố bầu theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp.

Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa sẽ được diễn ra trong 02 ngày 18 và 19/12/2018./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.376
  Online: 59