Để chuẩn bị nội dung báo cáo tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII. Ngày 04 tháng 12 năm 2018, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành họp Ban thông qua Dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm chủ trì.

Tại cuộc họp, trên cơ sở Dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện các sở, ngành đã phát biểu, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế thiếu sót trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm từ tháng 01 năm 2017 đến nay. Trong 2 năm qua, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, từng bước đi vào nền nếp. Nhận thức và trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có nhiều chuyển biến. Ý thức người sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu thụ được nâng lên; các mô hình về chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn được hình thành, nhân rộng và đang phát huy hiệu quả, từng bước đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm an toàn của người tiêu dùng. Một số phong trào, mô hình, điển hình tốt về an toàn thực phẩm được nhân rộng, đồng thời xuất hiện các mô hình mới có cách làm sáng tạo; chính quyền các cấp đã quan tâm đầu tư nguồn lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của chính quyền các cấp và các ngành chức năng được chú trọng, tăng cường, có tác dụng ngăn ngừa, cảnh báo, răn đe.

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa thực sự quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất thải của các cơ sở giết mổ; xử lý môi trường tại các làng nghề, chợ, kiểm soát nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thực phẩm còn nhiều hạn chế. Việc thí điểm các mô hình sản xuất, kinh doanh, mô hình chỗi cung ứng thực phẩm an toàn chậm, chưa đạt kế hoạch được giao. Nguyên nhân chính là do vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức, thiếu sâu sát trong công tác lãnh đạo quản lý về an toàn thực phẩm; xử lý vi phạm chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe, giáo dục; thiếu công cụ, thiết bị…phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm.

Trên cơ sở đó, các đại biểu dự hội nghị đã đề nghị Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đề xuất, kiến nghị với các ngành, các cấp nhiều giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Quang Đảng, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với những nội dung của Dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Ban Pháp chế sẽ tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát để trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cũng tại cuộc họp, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét một số văn bản khác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VXII.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.238
  Online: 10