Thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề sáu tháng đầu năm, ngày 14 tháng 3 năm 2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát viêc thực hiện Hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình 135 và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Như Thanh, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có Thường trực HĐND huyện.

 Buổi sáng, Đoàn đi kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ các mô hình khuyến nông, khuyến lâm trên địa bàn các xã: Thanh Tân, Thanh Kỳ, Xuân Thái và xã Phúc Đường.

Chiều cùng ngày Đoàn làm việc với UBND huyện, theo báo cáo của huyện việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên, phát huy dân chủ, theo hướng lựa chọn ở cơ sở, phù hợp quy mô, cơ cấu chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi ở từng địa bàn và hình thức tổ chức sản xuất của các hộ. Các đối tượng tham gia đều có cam kết duy trì phát triển mô hình, tham gia vốn đối ứng trên cơ sở nguồn kinh phí dự án được phê duyệt.

Kết quả việc hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 135, trong 3 năm (2015 - 2017) có 1086 hộ nghèo, cận nghèo ( 127 hộ cận nghèo) được thụ hưởng với tổng số tiền là 10.174 triệu đồng, trong đó hỗ trợ mua 1046 con trâu, bò cái sinh sản cho 1046 hộ với số tiền 9.990 triệu đồng số còn lại mua lợn nái sinh sản và dê cho 40 hộ, số tiền 184 triệu đồng

Hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho 39 mô hình với 137 hộ tham gia, kinh phí hỗ trợ 2.550 triệu đồng.

Tại buổi làm việc các thành viên trong Đoàn đã tham gia một số ý kiến: Chỉ đạo các phòng chức năng bám sát địa bàn, định hướng cho nhân dân lựa chọn hình thức cho phù hợp; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ cho các xã, từ đó tham mưu cho huyện được sát hơn; mặt khác huyện cần quan tâm đến việc sơ kết, tổng kết các mô hình từ đó có những đánh giá, rut kinh nghiệm cho những mô hình sau.

Thay mặt Đoàn giám sát Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên; các hộ nghèo, cận nghèo đã tiếp cận được các giống cây trồng, vật nuôi mới và những tiến bộ khoa học kỹ thuật; tập quán canh tác của nhân dân cơ bản đã thay đổi; tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước trong một bộ phận hộ nghèo từng bước được khắc phục góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

Tuy nhiên Đồng chí đề nghị Huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt những ý kiến của thành viên trong đoàn, việc thực hiện các mô hình phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, công khai, dân chủ từ cơ sở, xây dựng mô hình phải phù hợp với điều kiện đất đai, trình độ canh tác, quan tâm đến đầu ra của sản phẩm, định hướng phát triển các mô hình theo quy mô trang trại. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với Ban chỉ đạo chương trình của huyện, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo ở địa phương./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  82 người đã bình chọn
  Thống kê: 701.638
  Online: 29