Thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề sáu tháng đầu năm, ngày 19,20 tháng 3 năm 2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát viêc thực hiện Hỗ trợ phát triển sản xuất của Nghị quyết 30a; Chương trình 135 và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Lang Chánh, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có Thường trực HĐND và Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND huyện.

Ngày 19 tháng 3, Đoàn đi kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ các mô hình khuyến nông, khuyến lâm trên địa bàn các xã: Yên Khương, Yên Thắng, Trí Nang, Quang Hiến và xã Đồng Lương huyện Lang Chánh.

Ngày 20 tháng 3, Đoàn làm việc với UBND huyện, theo báo cáo của huyện việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên, phát huy dân chủ, theo hướng lựa chọn ở cơ sở, phù hợp quy mô, cơ cấu chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi ở từng địa bàn và hình thức tổ chức sản xuất của các hộ. Các đối tượng tham gia đều có cam kết duy trì phát triển mô hình, tham gia vốn đối ứng trên cơ sở nguồn kinh phí dự án được phê duyệt. Thực hiện việc hỗ trợ sản xuất thuộc Nghị quyết 30a, giai đoạn 2015 – 2017 trên địa bàn huyện được hỗ trợ trên 10,7 tỷ đồng cho 5756 hộ dân được thụ hưởng với những nội dung hỗ trợ như: nhận khoán bảo vệ rừng; hỗ trợ giống trâu, bò cái sinh sản, dê, lơn nái sinh sản; phân bón và cây trồng các loại...

 Đối với việc hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 135, trong 3 năm (2015 - 2017) có 1513 hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng với tổng số tiền trên 7,4 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ mua 06 con trâu, bò cái sinh sản cho 06 hộ, mua lợn nái sinh sản và giống gia cầm cho 1507 hộ.

Việc hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho 22 mô hình với 200 hộ tham gia, kinh phí hỗ trợ gần 1,8 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Lang Chánh trong việc tổ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình thuộc Nghị quyết 30a, Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2017. Đồng thời, đồng chí Trưởng đoàn giám sát khẳng định đây là những chính sách thể hiện sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc khu vực miền núi. Kết quả thực hiện cho thấy các chính sách, mô hình này phù hợp với tình hình thực tiễn địa bàn miền núi, đáp ứng nhu cầu thực tế của các hộ nghèo và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Đồng chí đề nghị huyện Lang Chánh phải tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt gắn trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể vào việc thực hiện các chính sách, mô hình sản xuất; rà soát, đánh giá, lựa chọn những mô hình, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm mang lại hiệu qủa cao hơn và có thể nhân ra diện rộng. Mặt khác, từ huyện đến xã phải tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện hỗ trợ của các hộ, tránh trường hợp các hộ dân hưởng trùng chính sách; xác định nguyên nhân nghèo của từng hộ dân để có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Đoàn công tác Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng đã tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của huyện để tổng hợp trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  87 người đã bình chọn
  Thống kê: 843.403
  Online: 36