Trong các ngày 22 và 23 tháng 3 năm 2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát viêc thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất của Nghị quyết 30a; Chương trình 135 và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Thường Xuân, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có Thường trực HĐND và Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND huyện.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các xã: Xuân Lẹ, Xuân Chinh, Vạn Xuân, Luận Khê, Luận Thành và xã Tân Thành huyện Thường Xuân.

Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện, theo báo cáo của huyện việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn được thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên, phát huy dân chủ, cơ sở lựa chọn đầu tư  phù hợp quy mô, cơ cấu chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi ở từng địa bàn và hình thức tổ chức sản xuất của các hộ.

Kết quả thực hiện việc hỗ trợ sản xuất thuộc Nghị quyết 30a, giai đoạn 2015 – 2017 trên địa bàn huyện được hỗ trợ gần 15 tỷ đồng cho 5385 hộ dân được thụ hưởng với những nội dung hỗ trợ như: nhận khoán bảo vệ rừng; hỗ trợ giống trâu, bò cái sinh sản, dê, lơn nái sinh sản; phân bón và cây trồng các loại...

Đối với Chương trình 135, trong 3 năm (2015 - 2017) có 6.184 hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng với tổng số tiền gần 9,5 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ mua 254 con trâu, bò cái sinh sản cho 254 hộ; mua 457 con lợn nái, dê sinh sản cho 457 hộ; giống gia cầm cho 326 hộ.

Việc hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho 09 mô hình với 354 hộ tham gia, kinh phí hỗ trợ gần 3 tỷ đồng.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn giám sát, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thường Xuân trong việc tổ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình thuộc Nghị quyết 30a, Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2017. Đồng thời khẳng định đây là những chính sách thể hiện sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc khu vực miền núi. Kết quả thực hiện cho thấy các chính sách, mô hình này phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng nhu cầu thực tế của các hộ nghèo và mang lại hiệu quả.

Đồng chí đề nghị huyện Thường Xuân phải tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt gắn trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể vào việc thực hiện các chính sách, mô hình sản xuất; rà soát, đánh giá, lựa chọn những mô hình, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, mang lại hiệu qủa cao. Mặt khác, phải tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện hỗ trợ của các hộ, tránh trường hợp các hộ dân hưởng trùng chính sách; xác định nguyên nhân nghèo của từng hộ dân để có chính sách hỗ trợ phù hợp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.652.110
  Online: 11