Ngày 02 tháng 3 năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 9 để xem xét cho ý kiến vào một số tờ trình UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Tại phiên họp, sau khi nghe Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đọc Tờ trình số 09 ngày 23 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh đề nghị chấp thuận các dự án phải thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 1 năm 2018; nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, các đại biểu thống nhất cao với các nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, theo đó, Danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ UBND tỉnh trình lần này đều phù hợp với các quy định của Luật đất đai năm 2013. Vì vậy, Ban đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chấp thuận việc thực hiện 10 công trình, dự án để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng với diện tích đất phải thu hồi là 105.350m2; chuyển mục đích sử dụng trên 680.000 m2 đất trồng lúa để thực hiện 74 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đợt 1 năm 2018. Chưa chấp thuận thu hồi đất và chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ đối với các dự án chưa rõ về quy hoạch phân khu chức năng và thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn, trích bản đồ địa chính không thể hiện được vị trí, ranh giới, loại đất của khu đất thực hiện dự án và không có xác nhận của chính quyền địa phương.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức, đơn vị chậm trễ trong việc tổng hợp để đưa vào danh mục các dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở, ngành liên quan làm rõ về quy hoạch phân khu chức năng và thẩm quyền chấp thuận danh mục dự án thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn. Lưu ý, phải làm chặt chẽ, bài bản, kịp thời, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật nhằm đáp ứng kịp thời công tác quản lý, điều hành ở địa phương.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã cho ý kiến về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với các dự án xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường chưa có quy hoạch mạng lưới ngành; xem xét công văn của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu thu hút bác sĩ nội trú cho Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hoá và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc xem xét giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh là việc làm cần thiết để đáp ứng kịp thời yêu cầu của sự phát triển. Tuy nhiên việc giải quyết phải tuân theo các quy định của pháp luật và đảm bảo trình tự, thời gian./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  88 người đã bình chọn
  Thống kê: 934.778
  Online: 22