Thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề sáu tháng đầu năm, ngày 10 tháng 4 năm 2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành khảo sát viêc thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình 135 và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Cẩm Thủy, Ông Lê Nhân Đồng, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có các đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 11 huyện Cẩm Thủy) và Ban Dân tộc HĐND huyện.

Theo báo cáo của huyện và kiểm tra thực tế của đoàn khảo sát, trong giai đoạn 2015 – 2017 kết quả triển khai thực hiện các Chương trình,dự án trên địa bàn huyện đã đạt được: Chương trình 135 có 827 hộ nghèo, cận nghèo  (trong đó 133 hộ cận nghèo) được thụ hưởng với tổng số tiền là 6.576 triệu đồng. Hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong 03 năm xây dựng  05 mô hình sản xuất nông nghiệp trình diễn với số kinh phí là 693 triệu đồng;  17 mô hình cơ giới hóa nông nghiệp kinh phí hỗ trợ 1.577 triệu đồng.

Tại buổi làm việc các thành viên trong Đoàn đã tham gia một số ý kiến: Chỉ đạo các phòng chức năng bám sát địa bàn, định hướng cho nhân dân lựa chọn hình thức cho phù hợp; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ cho các xã; mặt khác huyện cần quan tâm đến việc sơ kết, tổng kết các mô hình từ đó có những đánh giá, rut kinh nghiệm cho những mô hình sau.

Thay mặt Đoàn khảo sát Ông  Lê Nhân Đồng, PhóTrưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình trong những năm qua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên; các hộ nghèo, cận nghèo đã tiếp cận được các giống cây trồng, vật nuôi mới và những tiến bộ khoa học kỹ thuật; tập quán canh tác của nhân dân cơ bản đã thay đổi; tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước trong một bộ phận hộ nghèo từng bước được khắc phục góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt những ý kiến của thành viên trong đoàn. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với Ban chỉ đạo chương trình của huyện, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo ở địa phương.

Trước khi làm việc với xã, Đoàn trực tiếp kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình khuyến nông, khuyến lâm trên địa bàn xã: Cẩm Tâm, Cẩm Châu, Cẩm Liên và xã Cẩm Thành./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  87 người đã bình chọn
  Thống kê: 843.436
  Online: 43