Ngày 12 tháng 4 năm 2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh do Ông Lê Nhân Đồng, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát viêc thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình 135 và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Ngọc Lặc. Cùng tham dự có Thường trực HĐND và Ban Dân tộc HĐND huyện.

Tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát, UBND huyện báo cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn, giai đoạn 2015 - 2017 đã đạt được: Chương trình 135 có 4.143 hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng với tổng số tiền là 11.750 triệu đồng. Hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong 03 năm xây dựng  48 mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp trình diễn có 228 hộ tham gia với số kinh phí là 2.850 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc các thành viên trong Đoàn đã tham gia ý kiến: Trong quá trình thực hiện cần bám sát Đề án “ Phát triển công trồng, vật nuôi có lợi thế phát triển trên địa bàn” theo nội dung Quyết định số 4438 ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ cho các xã; tuyên truyền vận động người dân sửa sang hệ thống chuồng trại đảm bảo mùa hè thoáng mát, mùa đông ấm áp...

Thay mặt Đoàn khảo sát Ông  Lê Nhân Đồng, PhóTrưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình trong những năm qua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng thời huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt những ý kiến của thành viên trong đoàn, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo ở địa phương.

Trước khi làm việc với huyện, xã, Đoàn khảo sát trực tiếp xuống một số hộ dân được thụ hưởng các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất tại  xã :Mỹ Tân, Vâm Am, Cao Ngọc và xã  Ngọc Khê./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  87 người đã bình chọn
  Thống kê: 852.751
  Online: 34