Ngày 10 tháng 5 năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Tư pháp để nghe báo cáo kết quả theo dõi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chất lượng hoạt động giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp; kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh giao tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và UBND 27 huyện, thị xã, thành phố, giai đoạn 2015-2017. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp. Đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Trong những năm qua, công tác CCHC Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm quán triệt, triển khai khá toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu. Kết quả đạt được đã tạo chuyển biến quan trọng làm nền tảng hoàn thiện môi trường pháp lý, củng cố nâng cao một bước tính chuyên nghiệp của bộ máy quản lý Nhà nước, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, trong các  năm 2015, 2016 và 2017, số hồ sơ giải quyết trả kết quả đúng hạn đạt tỷ lệ trên 99% trong tổng số hồ sơ đã giải quyết.  Đặc biệt, hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh bước đầu được các tổ chức, công dân đánh giá tốt. Tính từ ngày 28-11-2017 đến ngày 5-2-2018, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 9.327 hồ sơ, trong đó đã giải quyết trước hạn và đúng hạn 7.565 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 98,9% hồ sơ đã giải quyết. Kết quả thực hiện việc giải quyết các TTHC cấp tỉnh đã được đưa lên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và một số đơn vị có liên quan đã báo cáo làm rõ thêm về tình hình cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017, nêu những khó khăn, vướng mắc cũng như các đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên,  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định công tác CCHC là một trong những nội dung được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt, ban hành nhiều văn bản quy định, quy chế phân cấp, phân công nhiệm vụ. Tuy nhiên, sau khi xem xét bước đầu các báo cáo của các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, đồng chí đã chỉ ra một số hạn chế như: nhiều báo cáo còn sơ sài, không làm rõ được các nội dung, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính chưa cao.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành tham gia buổi làm việc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chấn chỉnh tình trạng trên, đồng thời phân công các cán bộ, công chức có chuyên môn về công tác CCHC tham gia đoàn giám sát, giúp đoàn giám sát nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, đơn vị. Để chương trình giám sát về công tác CCHC đạt hiệu quả, thiết thực, đồng chí cũng giao Văn phòng HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch giám sát phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương, đơn vị.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.457
  Online: 11