Ngày 11/5/2018 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Thọ Xuân và Thiệu Hóa về công tác quản lý Nhà nước phát triển du lịch trên địa bàn từ năm 2015 đến nay. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, chủ trì các buổi làm việc; tham dự với Ban có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Xây dựng; Hiệp hội Du lịch tỉnh; Thường trực HĐND huyện Thọ Xuân và Thiệu Hóa.

Thọ Xuân là huyện có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, nơi phát tích của 2 triều đại Tiền Lê và Hậu Lê kéo dài gần 400 năm trong lịch sử dân tộc với một kho tàng di sản hết sức đậm đặc. Trong đó: 01 di tích quốc gia đặc biệt, 05 di tích quốc gia, 46 di tích cấp tỉnh, 01 di sản văn hóa phi vật thể. Công tác quản lý Nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến nay đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Huyện Thiệu Hóa hiện nay có 272 di tích, trong đó có 44 di tích được xếp hạng (6 di tích cấp quốc gia, 38 di tích cấp tỉnh); 21 di sản văn hóa phi vật thể còn tồn tại; có nhiều lễ hội, lễ tục, các trò chơi, trò diễn dân gian và nghề thủ công truyền thống được phát huy. Từ năm 2015 đến nay, công tác quản lý quy hoạch về phát triển du lịch trên địa bàn được quan tâm triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ; nhiều di tích lịch sử, văn hóa được phê duyệt thông qua đó để triển khai thực hiện các dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo phục vụ hoạt động cho du khách.

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, đoàn công tác đã làm việc với UBND các huyện về công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực du lịch tại địa phương. Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác quản lý Nhà nước về phát triển du lịch của 2 huyện. Đồng chí đề nghị huyện Thọ Xuân cần phát huy lợi thế, xây dựng lộ trình, quản lý quy hoạch, trong đó cần xác định phát triển 3 loại hình du lịch đó là: Du lịch di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh; du lịch làng nghề và khu công nghiệp công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng; tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Đối với huyện Thiệu Hóa, đồng chí yêu cầu báo cáo cần làm rõ hơn công tác quản lý Nhà nước về phát triển du lịch, nêu rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan cần thực tế và cụ thể; về giải pháp, kiến nghị chưa thỏa đáng; tập trung tu bổ, tôn tạo 2 loại hình di tích cách mạng và di tích lịch sử; quy hoạch phát triển tuyến du lịch sinh thái đường sông để thu hút du khách; quan tâm đến môi trường tại làng nghề…Đồng chí cũng đề nghị 2 huyện cần có nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho du lịch, nâng cao văn hóa ứng xử của cộng đồng; đa dạng hóa loại hình tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến đầu tư cho du lịch, có các ấn phẩm riêng về du lịch. Công tác quản lý Nhà nước về du lịch cần xây dựng quy chế để quản lý chặt chẽ các khu, điểm du lịch, hình thành các tour, tuyến du lịch. Phối hợp và kết nối với các doanh nghiệp lữ hành để quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch... Đối với kiến nghị, đề xuất của các huyện, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh./.  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.513
  Online: 3