Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 11 để xem xét, quyết định một số vấn đề do UBND tỉnh trình giữa 2 kỳ họp. Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đọc các tờ trình, công văn, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung: Đề nghị thống nhất chủ trương kế hoạch năm 2018 cho dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng cho khu vực xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia từ các nguồn hoàn trả khoản ứng bồi thường giải phóng mặt bằng bến số 6 – Cảng Nghi Sơn; duyệt phân bổ kinh phí nguồn Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững (thuộc sự nghiệp kinh tế) trong dự toán ngân sách năm 2018 để tập huấn, phổ biến kiến thức cho người Khơ Mú và đầu tư cơ sở hạ tầng công trình phúc lợi; thống nhất chủ trương giao kế hoạch chi tiết vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2018; thống nhất chủ trương giao kế hoạch chi tiết vốn nước ngoài ngân sách Trung ương năm 2018 (đợt 1) cho dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất – giai đoạn 2 (vay vốn  ADB); điều chỉnh điều kiện thực hiện chính sách khuyến khích tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020…đã có nhiều đại biểu đóng góp ý kiến làm rõ hơn cơ sở pháp lý và thực tiễn của các các tờ trình và công văn của UBND tỉnh cũng như báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thực hiện nhanh chóng, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cơ bản thống nhất với những nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh. Đối với tờ trình về phương án phân bổ chi tiết vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan cần cân đối nguồn vốn ngân sách của Trung ương và địa phương để xây dựng kế hoạch phân bổ một cách cụ thể; quan tâm đến việc thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản ở các địa phương trong thực hiện chương trình  xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu khác nhằm nâng cao đời sống nhân dân các địa phương. Triển khai thống kê công sở các xã, trụ sở huyện ủy một số huyện cần được đầu tư xây dựng để có phương án, kế hoạch đầu tư theo chương trình; nghiên cứu việc hỗ trợ người dân thoát nghèo một cách hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch đầu tư công theo đúng quy định của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, phải chi tiết ngay từ khi giao kế hoạch. Tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo hiệu quả đầu tư của nguồn vốn, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Đối với việc điều chỉnh điều kiện thực hiện Chính sách khuyến khích tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tổng hợp việc rà soát các cơ chế chính sách hiện hành của tỉnh, nếu có hạn chế, bất cập cần điều chỉnh, phải có  báo cáo cụ thể, trình kỳ họp HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành khi thực hiện kế hoạch chi tiết vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2018 cần phải làm công khai, minh bạch, thực hiện đúng đối tượng. Đây là chính sách rất ưu việt của Đảng, Nhà nước nhằm thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc đối với những gia đình có công với cách mạng. Các gia đình chính sách được hưởng hỗ trợ của Nhà nước về nhà ở không phải đóng bất kỳ loại phí nào.

Cũng tại phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến cụ thể vào một số tờ  trình và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh để trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.652.118
  Online: 20