Thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề sáu tháng đầu năm, ngày 22 tháng 5 năm 2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát viêc thực hiện Hỗ trợ phát triển sản xuất của Nghị quyết 30a; Chương trình 135 và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Bá Thước, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có Thường trực HĐND và Ban dân tộc HĐND huyện.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các xã: Thành Sơn, Thành Lâm, Ban Công và xã Lương Ngoại. Đoàn công tác đã làm việc với UBND huyện Bá Thước.

Theo báo cáo của huyện việc triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn được thực hiện theo đúng hướng dẫn, phát huy dân chủ trong việc bình xét đối tượng thụ hưởng, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với  từng địa bàn và hình thức tổ chức sản xuất của nhân dân. Các đối tượng tham gia đều có cam kết duy trì phát triển mô hình, tham gia vốn đối ứng trên cơ sở nguồn kinh phí dự án được phê duyệt. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Nghị quyết 30a, giai đoạn 2015 – 2017 trên địa bàn huyện ngân sách nhà nước hỗ trợ 19.319 triệu đồng cho 6.837 hộ dân được với những nội dung hỗ trợ như: mua giống trâu, bò cái sinh sản, dê, lợn nái sinh sản; phân bón và cây trồng các loại...

Đối với Chương trình 135, trong 3 năm (2015 - 2017) trên địa bàn huyện có 4.490 hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng với tổng số tiền 12.360 triệu đồng, trong đó hỗ trợ mua 658 con trâu, bò cái sinh sản cho 658 hộ; mua lợn nái sinh sản và giống gia cầm, giống, phân bón để chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng  cho 3.832 hộ.

Hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới có 26 mô hình với 1.441 hộ tham gia, ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 3,9 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện trong việc tổ thực hiện các nguồn vốn  hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình, giai đoạn 2015 - 2017. Đồng thời, đồng chí Trưởng đoàn giám sát khẳng định đây là những chính sách thể hiện sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc khu vực miền núi. Kết quả thực hiện cho thấy các chính sách, mô hình này phù hợp với tình hình thực tiễn địa bàn miền núi, đáp ứng nhu cầu thực tế của các hộ nghèo và mang lại hiệu quả rõ rệt. Đồng chí đề nghị huyện phải tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt gắn trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể vào việc thực hiện các chính sách, xây dựng mô hình sản xuất; rà soát, đánh giá, lựa chọn những mô hình, cây trồng, con nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, mang lại hiệu qủa cao hơn và có thể nhân ra diện rộng./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.651.662
  Online: 33