Ngày 04 tháng 5 năm 2018, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường tại huyện Nông Cống, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi giám sát. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Nông Cống.

Trong những năm qua, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra đánh giá phân loại 10 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (không có cơ sở xếp loại A; 10 cơ sở xếp loại B); 7 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (1 cơ sở xếp loại A; 6 cơ sở xếp loại B). Về vấn đề bảo vệ môi trường đã phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra định kỳ các điểm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; thường xuyên kiểm tra đôn đốc các xã, thị trấn thu gom, xử lý rác thải nhằm bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận giám sát, đồng chí trần Quang Đảng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Nông Cống đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Tuy nhiên, việc giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý và tình hình thực tế ở địa phương. Đồng chí đề nghị huyện Nông Cống cần xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm, phân công trách nhiệm tập thể và cá nhân rõ ràng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong quản lý cán bộ, đảng viên chấp hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm minh những cán bộ vi phạm và không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại công ty cổ phần giấy Lam Sơn; công ty cổ phần mía đường Nông Cống và trang trại chăn nuôi tại xã Minh Nghĩa.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.404
  Online: 61