Thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. Trong các ngày 08 và 09 tháng 5 năm 2018, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường đối với UBND thành phố Thanh Hóa và Sầm Sơn. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa và Sầm Sơn.

Làm việc với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn báo cáo: trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Đồng thời, thường xuyên phổ biến tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh đến nhân dân về các quy định của pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác phối hợp với các ngành chức năng trong kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính được quan tâm thực hiện. Kết quả năm 2017, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra 45 cơ sở nhà hàng, khách sạn và 10 cơ sở nuôi cá lóc.

Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa. Cũng trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động kiểm tra, kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong công tác xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết quả về lĩnh vực an toàn thực phẩm, đã thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính 22/1.432 cơ sở, với tổng số tiền là 127 triệu đồng. Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, năm 2016 xử lý vi phạm hành chính 65 cơ sở, với số tiền phạt vi phạm 128 triệu đồng; năm 2017 xử lý vi phạm hành chính 105 cơ sở, với số tiền xử phạt 296 triệu đồng.

Phát biểu kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định: tình hình vi phạm về bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn vẫn còn xảy ra khá phổ biến. Để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa và Sầm Sơn cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm. Cần thông tin những trường hợp vi phạm trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình ở địa phương. Đặc biệt đối với Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn sớm có giải pháp để giải quyết và giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường tại bãi rác thải của thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra phế phẩm làm giấy và hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấy Hoàng Đông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Trước khi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa và Sầm Sơn, đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực tế môi trường tại các điểm môi trường ở địa phương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.412
  Online: 62