Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 13 để xem xét, thông qua nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khóa XVII; xem xét một số tờ trình của UBND tỉnh. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh, một số sở, ngành liên quan. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XVII sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 09 đến 11 tháng 7 năm 2018. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về: Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII; nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII; nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV.

Xem xét các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Tổ đại biểu HĐND tỉnh; báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2018. Thực hiện chức năng giám sát tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2016. HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua các nghị quyết về cơ chế chính sách của tỉnh, về tổ chức bộ máy và các nội dung quan trọng khác. Kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn một số vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch  HĐND tỉnh thống nhất với các nội dung chương trình Kỳ họp thứ 6 và đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để kỳ họp thành công tốt đẹp. Các văn bản báo cáo, tờ trình tại kỳ họp phải rõ ràng, khoa học, có sức chiến đấu; tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình kỳ họp theo tinh thần ngắn gọn, thiết thực, hiệu quả. Về các nội dung dự kiến chất vấn việc tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao nội dung câu hỏi chất vấn do Thường trực và các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị đã sát đúng với tình hình thực tế hiện nay.

Cũng tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét cho ý kiến về một số tờ trình UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.272
  Online: 44