Thực hiện Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018; Ngày 31/5/2018, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Quảng Xương và huyện Hoằng Hóa.

Theo báo cáo, hiện nay, trên địa bàn huyện Quảng Xương đang thực hiện công tác GPMB 8 dự án trọng điểm. Để thực hiện bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, sau khi được phê duyệt chủ trương, huyện đã phân công các phòng chức năng rà soát trình tự, thủ tục thực hiện công tác bồi thường GPMB bảo đảm quy định. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, kiên quyết ngăn chặn và giải quyết tình trạng vi phạm quy hoạch, lấn chiếm đất trái phép. Hiện nay, công tác GPMB tại một số dự án đang gặp khó khăn, như: dự án khu đô thị du lịch biển Tiên Trang; dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý; dự án xây dựng đường giao thông nối TP Sầm Sơn với Khu Kinh tế Nghi Sơn;...Sau khi kiểm tra một số dự án và nghe Lãnh đạo huyện Quảng Xương báo cáo tình hình, ý kiến thảo luận của các thành viên trong đoàn giám sát; đồng chí Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Quảng Xương đạt được. Nhìn chung công tác GPMB đã triển khai theo kế hoạch đề ra; đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quyền lợi của người dân, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. Tuy nhiên, tiến độ GPMB các dự án vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, tiến độ của nhà đầu tư; tính chủ động giải quyết vướng mắc ở một số dự án còn chưa cao. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cấp chính quyền huyện Quảng Xương cần tập trung quyết liệt, chủ động hơn nữa trong công tác GPMB; thực hiện xây dựng kế hoạch, tiến độ thời gian cho từng dự án; phối hợp với các ngành, cơ quan cấp tỉnh để giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án mà vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tại huyện Hoằng Hóa, đến thời điểm 31/01/2018, địa phương đang tiếp tục GPMB 40 dự án, trong đó có 13 dự án trọng điểm với diện tích GPMB hơn 131 ha. Trong quá trình thực hiện GPMB, địa phương gặp một vài khó khăn cũng là những khó khăn chung trong công tác GPMB trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay. Tuy nhiên, nhờ chủ động thực hiện các giải pháp hợp lý; làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động nên tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn huyện tương đối bảo đảm. Một số ít dự án chậm tiến độ do các nguyên nhân khách quan, như: dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long, dự án sản xuất, kinh doanh nước sinh hoạt tại xã Hoằng Lộc. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và các thành viên đoàn giám sát đã đánh giá, ghi nhận những phương pháp, cách làm trong công tác GPMB ở huyện Hoằng Hóa là rất linh hoạt, sáng tạo, nhất là việc vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông, kết hợp GPMB với giải tỏa hành lang an toàn giao thông ở địa phương, triển khai đồng thời dự án tái định cư. Có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; công tác chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo huyện và sự đồng thuận rất cao của người dân địa phương. Nhìn chung, công tác GPMB của huyện Hoằng Hóa tương đối tốt, không để xảy ra khiếu kiện, bức xúc... Đồng chí đề nghị huyện Hoằng Hóa tiếp tục phát huy những giải pháp trên để thực hiện các dự án tiếp theo; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm công tác GPMB được thực hiện đúng trình tự quy định của pháp luật, hồ sơ pháp lý chặt chẽ, rõ ràng. Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ trình HĐND tỉnh một số kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc hiện tại ở địa phương. Trước đó, đoàn giám sát đã đi kiểm tra tình hình GPMB một số dự án trọng điểm còn gặp khó khăn, vướng mắc tại địa bàn huyện Hoằng Hóa.  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.651.682
  Online: 44