Sáng ngày 07 tháng 6 năm 2018, tại Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã làm việc với Lãnh đạo Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lãnh đạo Sở Tài chính, Sở lao động- Thương binh và Xã hội, Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai tình hình thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất của Nghị quyết 30a, Chương trình 135, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 11 huyện miền núi, giai đoạn 2015 - 2017.

 

Tại buổi làm việc, theo báo cáo của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong những năm qua Sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện hợp phần dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, định kỳ tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình giảm nghèo tại các địa phương được thụ hưởng các chính sách thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

Từ năm 2015 - 2017 trên địa bàn các huyện nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của Nghị quyết 30a là: 190.196 triệu đồng với các nội dung hỗ trợ như khoán chăm sóc bảo vệ rừng, trồng rừng sản xuất cho 473.601 ha; hỗ trợ gần 5 triệu liều vắc xin các loại tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; mua giống, phân bón, trâu, bò, dê, lợn nái sinh sản và giống gia cầm cho trên 37.000 hộ nông dân được thụ hưởng.

Đối với Chương trình 135 trong 3 năm ở khu vực 11 huyện miền núi được hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế là 110.148 triệu đồng để hỗ trợ cho gần 30.000 hộ với nội dung hỗ trợ như chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, làm chuồng trại chăn nuôi gia súc, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến bảo quản sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch...

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã lựa chọn triển khai thực hiện 303 mô hình phát triển sản xuất (mô hình sản xuất nông nghiệp trình diễn 230 mô hình; mô hình cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến là 58; mô hình ứng dụng công nghệ cao là 02 mô hình), tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ 34.677 triệu đồng với gần 8000 hộ được thụ hưởng.

Thay mặt Đoàn giám sát Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc tham mưu thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình thuộc Nghị quyết 30a, Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn miền núi góp phần chuyển biến trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban dân tộc tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện những ý kiến của các thành viên trong đoàn nêu, để tham mưu, thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Những kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban dân tộc tỉnh, Ban dân tộc HĐND tỉnh xem xét, tổng hợp đưa vào báo cáo giám sát chuyên đề trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  90 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.015.050
  Online: 27