(THO) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu Bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!


Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa 17 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. 


Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích khá toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, và thống nhất đánh giá:


Sáu tháng đầu năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự điều hành quyết liệt, có hiệu quả của chính quyền các cấp; sự nỗ lực vượt khó, đoàn kết một lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh tiếp tục có bước phát triển khá, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao so với cùng kỳ và đạt trên 50% so với kế hoạch, tạo tiền đề quan trọng cho việc phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch toàn bộ các chỉ tiêu của năm 2018; một số kết quả nổi bật là: 


Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,85%, là mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ nhiều năm trước, thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ và cao hơn so với những tỉnh có cùng điều kiện so sánh.


Sản xuất nông nghiệp được mùa. Công nghiệp tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm gần đây; một số dự án lớn, trọng điểm được khởi công từ nhiều năm trước, nay đã hoàn thành đi vào hoạt động, đặc biệt là dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã vận hành thương mại từ tháng 3 năm 2018 và dự kiến hoạt động chính thức vào Quý 4 năm 2018, sẽ đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của tỉnh trong giai đoạn tới. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển nhanh. Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư đạt kết quả quan trọng; số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng khá so với cùng kỳ. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục giữ vững được thành tích là một trong số ít tỉnh đứng đầu cả nước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được quan tâm. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng cao.


Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, song với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, HĐND tỉnh đã phân tích, thảo luận và thống nhất với những hạn chế, yếu kém đã được UBND tỉnh chỉ ra trong báo cáo trình kỳ họp. Những hạn chế, yếu kém ấy có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là do: Một số sở, ngành, địa phương, trước hết là người đứng đầu chưa sâu sát, cụ thể, chưa quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ; công tác quản lý nhà nước, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của một số sở, ngành, địa phương còn hạn chế, bất cập; sự phối hợp của một số sở, ngành, địa phương trong giải quyết công việc hiệu quả chưa cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính có nơi chưa nghiêm; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn thiếu trách nhiệm trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ.


HĐND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp hữu hiệu khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém nêu trên.


Thưa các vị đại biểu!


Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa 17, diễn ra trong bối cảnh   các ngành, các cấp trong tỉnh đang tập trung đánh giá tình hình nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020, để từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu đã được quyết nghị.


Tại kỳ họp này, trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức; HĐND tỉnh thống nhất cao với các nhóm giải pháp nêu trong báo cáo trình kỳ họp, đồng thời nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:


Một là, phải tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy tối đa năng lực sản xuất của các ngành, lĩnh vực và các thành phần kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 19,9% trở lên. Để hoàn thành được mục tiêu đó, phải tập trung rất cao cho chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất ở tất cả các lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. 


Đối với lĩnh vực nông nghiệp, phải đẩy mạnh việc tích tụ, tập trung ruộng đất; thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án nông nghiệp, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 


Đối với lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, phải tập trung rất cao cho phát triển sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm có đóng góp lớn cho tăng trưởng và cho thu ngân sách. Đặc biệt là thường xuyên theo dõi, hỗ trợ cao nhất cho Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành thương mại thành công và đi vào sản xuất ổn định, đạt công suất thiết kế; đồng thời phối hợp với Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn xây dựng phương án hỗ trợ tiêu thụ tốt nhất các sản phẩm của Nhà máy; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.


Hai là, tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét về công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các dự án trọng điểm của tỉnh. 


Chủ động, tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định để sớm triển khai thực hiện các dự án đã được trao quyết định chủ trương đầu tư, ký biên bản ghi nhớ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017. Trong đó, phải phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm của nhà đầu tư; những việc thuộc trách nhiệm của các cơ quan nhà nước thì phải tập trung chỉ đạo thực hiện để nhanh chóng hoàn thành; những việc thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư thì phải yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành theo đúng cam kết, để sớm hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư và khởi công xây dựng dự án.


Tích cực đấu mối, phối hợp với nhà đầu tư và các bộ, ngành Trung ương có liên quan để nhanh chóng hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư giai đoạn 2 Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, Tổng kho dầu thô tại khu kinh tế Nghi Sơn, hệ thống các cây xăng của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các dự án khác của các nhà đầu tư Cô-Oét trên địa bàn tỉnh.


Ba là, khẩn trương hoàn thành, trình phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040; và điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở định hướng cho phát triển các ngành, lĩnh vực của tỉnh và vận động thu hút, kêu gọi đầu tư vào tỉnh.


Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, vận động xúc tiến đầu tư gắn với đổi mới nội dung, hình thức xúc tiến đầu tư theo hướng cụ thể, chi tiết đến từng dự án, từng nhà đầu tư. Tích cực đấu mối, làm việc với các bộ, ngành Trung ương và các nhà tài trợ để sớm triển khai thực hiện các dự án ODA.


Khẩn trương rà soát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020; kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án thực hiện chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp so với kế hoạch, không để dồn vốn giải ngân vào cuối năm, hoặc kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2019.


Nhanh chóng hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ pháp lý để thu hồi các dự án có sử dụng đất vi phạm quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tăng thu, chống thất thu, đặc biệt là các khoản thu từ các doanh nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2018.


Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa phù hợp với điều kiện của tỉnh ta, đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, an toàn và tiết kiệm. Tập trung giải quyết thực sự có hiệu quả các hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là những hạn chế, yếu kém liên quan đến y tế, giáo dục, việc làm, giải quyết các chế độ chính sách cho người có công. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công.


Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tai, tệ nạn xã hội. Quản lý tốt các hoạt động tôn giáo; quản lý chặt chẽ lao động là người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh. Phòng ngừa, xử lý có hiệu quả đình công, biểu tình trái pháp luật, gây rối an ninh trật tự trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Năm là, chỉ đạo, điều hành là giải pháp rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại của 6 tháng cuối năm 2018. Do vậy, phải nhận thức đúng đắn hơn, đầy đủ hơn về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của giải pháp này; đồng thời phải có hành động quyết liệt trong đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng cụ thể, sâu sát, rõ người, rõ việc, gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.


Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các quy trình thủ tục hành chính, mẫu hóa các thành phần hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. 


Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục đổi mới cách thức trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo hướng rõ ràng, cụ thể đến từng việc, từng kiến nghị, đề xuất; những việc nào có thể giải quyết được thì phải giải quyết ngay; những việc nào chưa đủ cơ sở xem xét, giải quyết thì phải nêu rõ để cử tri hiểu và chia sẻ với chính quyền các cấp.


Sáu là, trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 và trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2015 - 2020 đã được HĐND tỉnh khoá 16, nhiệm kỳ 2011 - 2016 quyết nghị tại Nghị quyết số 145 ngày 11/12/2015; các cấp, các ngành, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với quyết tâm cao nhất, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các ngành, lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Thưa các vị đại biểu!


Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình, kỳ họp đã thông qua 11 nghị quyết. Đây là những văn bản hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển đi lên của tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung của các văn bản này đi ngay vào cuộc sống. Đồng thời, đề nghị các ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được thông qua. 


Cũng tại kỳ họp này, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh đã biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Song Hoan và ông Lê Như Tuấn thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh do nghỉ chế độ và bầu ông Nguyễn Văn Biện giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. HĐND tỉnh mong các Ủy viên UBND tỉnh tiếp tục phát huy năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh.


Thưa các vị đại biểu!


Thực hiện chức năng giám sát, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe và thảo luận Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của 4 ban HĐND tỉnh; chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh và một số đồng chí Giám đốc sở; đồng thời nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề trong công tác chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh thời gian qua.


Có thể thấy rằng: Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục có sự đổi mới so với những kỳ họp trước; nội dung trả lời chất vấn đã đi thẳng vào những vấn đề được đưa ra chất vấn, bám sát thực tế, đúng trọng tâm, trọng điểm.


Qua hoạt động chất vấn, các vị đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành được chất vấn đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của mình đối với sự phát triển đi lên của tỉnh nhà. HĐND tỉnh và cử tri tỉnh nhà mong muốn những đổi mới của phiên chất vấn sẽ tạo ra sức lan tỏa để những vấn đề đang tồn tại, yếu kém nhanh chóng được giải quyết dứt điểm. 


HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh ngay sau kỳ họp này, chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri quan tâm, đặc biệt là những nội dung cử tri kiến nghị liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Thanh Hóa; đồng thời thực hiện nghiêm túc các kiến nghị được nêu trong các báo cáo kết quả giám sát. Yêu cầu UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành được chất vấn thực hiện nghiêm túc cam kết đã hứa tại buổi trả lời chất vấn, để báo cáo HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh vào kỳ họp tiếp theo. 


Nhân dịp này, HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho hoạt động của HĐND tỉnh và kiến nghị những vấn đề rất xác đáng gửi đến kỳ họp. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh nghiêm túc xem xét, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri.


Thưa các vị đại biểu!


Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa 17 đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh hoan nghênh sự phối hợp của UBND tỉnh và đóng góp của các sở, ban, ngành; cảm ơn sự tham gia của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân và cử tri trong tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh - truyền hình; các đơn vị  phục vụ, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.


Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi thân ái gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh và các gia đình có công với nước trên địa bàn tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời tri ân sâu sắc.


Xin chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khoẻ, hạnh phúc.


Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá 17.


Xin trân trọng cảm ơn!


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.254
  Online: 26