Ngày 11 tháng 7, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục với các nội dung: Chất vấn và trả lời chất vấn, miễn nhiệm và bầu cử Ủy viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu và giải trình một số vấn đề; thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Buổi sáng, HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện một số dự án rất chậm, đặc biệt là các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các dự án do các ngành cấp tỉnh làm chủ đầu tư. Phát biểu ý kiến kết luận nội dung này, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực của UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, vướng mắc như: Số dự án được giải phóng mặt bằng chưa đạt tiến độ, trong đó có nhiều dự án trọng điểm sử dụng ngân sách nhà nước; trình tự giải quyết trong giải phóng mặt bằng chưa khoa học, thiếu lô gic, chưa quan tâm bố trí khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Lãnh đạo UBND tỉnh chưa quan tâm xử lý cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ song hạn chế về năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm. Việc theo dõi các cơ quan chuyên môn chưa bài bản, vì thế còn nhiều sai phạm trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh phải xác định tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng, tập trung chỉ đạo quyết liệt; kiên quyết xử lý tập thể, cá nhân sai phạm; nghiên cứu thể chế chính sách đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân; hàng năm điều chỉnh giá đất cho người dân trong vùng ảnh hưởng của dự án. Làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, phải truy đến cùng từng dự án giải phóng mặt bằng để xem xét vướng mắc và có giải pháp tháo gỡ; các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh xác định rõ trách nhiệm trong giải phóng mặt bằng; thường xuyên theo dõi và thực hiện các kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, báo cáo kết quả giải phóng mặt bằng tại kỳ họp cuối năm 2018.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cũng trân trọng cảm ơn người dân bị ảnh hưởng của nhiều dự án đã khắc phục khó khăn để bàn giao đất cho tỉnh, nhất là người dân trong Khu Kinh tế Nghi Sơn. Đề nghị nhân dân trong tỉnh tiếp tục ủng hộ tỉnh để tạo điều kiện tiếp tục thu hút đầu tư các dự án mới để phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh cũng như đem lại cuộc sống ngày càng tốt hơn cho người dân.

Tiếp đó, Kỳ họp đã tiến hành chất vấn Giám đốc Sở Công thương về  việc quy hoạch và xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn các huyện miền núi còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân, nhất là vùng ven sông, suối; việc bố trí và đầu tư các khu tái định cư chưa phù hợp, tiến độ thực hiện chậm nên đời sống của nhân dân đến khu tái định cư gặp nhiều khó khăn.

Kết luận nội dung này, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh rà soát quy hoạch thủy điện trên địa bàn tỉnh; nếu các dự án thủy điện quá nhỏ hoặc không đảm bảo các tiêu chí thì phải loại bỏ; nghiên cứu hạn chế, tiến tới không cho doanh nghiệp lập dự án nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu Sở Công thương kiểm tra, rà soát, nắm lại toàn bộ khu tái định cư cũng như đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án thủy điện để báo cáo HĐND tỉnh trước ngày 30 tháng 7 năm 2018.

Chiều cùng ngày, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với các ông: Lê Như Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; ông Nguyễn Song Hoan, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ; bầu bổ sung ông: Nguyễn Văn Biện, Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu, cử tri trong tỉnh quan tâm; đồng thời trình bày một số giải pháp lớn về công tác điều hành của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2018. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của đại biểu, cử tri trong tỉnh gửi đến kỳ họp. Đồng chí Trịnh Văn Chiến đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để các nghị quyết của HĐND tỉnh đi ngay vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.532
  Online: 22