Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, ngày 28 tháng 6 năm 2018, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông qua các báo cáo của Ban trình tại kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Xây dựng.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Văn hóa – Xã hội và các đại biểu đã thảo luận về Dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay; Báo cáo hoạt động của Ban sáu tháng đầu năm, chương trình hoạt động sáu tháng cuối năm 2018; thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Ngày kỷ niệm Danh xưng Thanh Hóa và một số nội dung quan trọng khác.

Đối với dự thảo Báo cáo giám sát, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được về công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. Giai đoạn 2015-2017, Thanh Hóa đã đón được trên 18,8 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15,6%/năm, đạt 102,2% kế hoạch. Sáu tháng đầu năm 2018, ước đón được trên 5 triệu lượt khách, tăng 19,7% so với cùng kỳ đạt 41,4% kế hoạch. Tuy nhiên, trong công tác quản lý Nhà nước về du lịch vẫn còn những hạn chế đó là một số ngành, địa phương chưa chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch; công tác xây dựng quy hoạch phát triển du lịch còn chậm so với yêu cầu đặt ra; đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, tu bổ tôn tạo khai thác giá trị di tích còn chậm; thiếu sản phẩm du lịch chất lượng cao, chưa tạo sự hấp dẫn cho du khách; công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch còn hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực du lịch chưa đáp ứng yêu cầu; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về kinh doanh du lịch chưa thường xuyên, thiếu sự quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả thấp... 

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các thành viên Ban VH-XH và đại biểu, đồng chí Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đề nghị bộ phận chuyên trách hoàn thiện báo cáo, nhất là phần hạn chế, yếu kém và đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Tiếp theo, các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết khác để trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kết luận rõ từng nội dung của buổi làm việc. Trên cơ sở đó, Ban sẽ hoàn chỉnh các báo cáo để trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.652.195
  Online: 26