Ngày 24 tháng 7 năm 2018, HĐND huyện Như Thanh đã tổ chức kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021; tham dự có đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các vị đại biểu HĐND tỉnh bầu cử tại đơn vị huyện Như Thanh. Cùng dự có Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Như Thanh.

Kỳ họp đã nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; nghe báo cáo về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri được thông báo tại kỳ họp thứ 5; nghe Uỷ ban MTTQ huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện; nghe các báo cáo giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện.

Phát biểu ý kiến tại Kỳ họp, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 6, nhấn mạnh Kỳ họp đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân như: Nghị quyết số 108/2018/NQ- HĐND ngày 11/7/2018 Quy định mức chi hỗ trợ đối với Uỷ ban MTTQ xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết số 109/2018/NQ- HĐND ngày 11/7/2018 Quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết số 113/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 Về quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 – 2020; Nghị quyết số: 107/NQ-HĐND  ngày 11 tháng 7 năm 2018 Thông qua Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Ngoài ra, kỳ họp cũng ban hành một số nghị quyết rất quan trọng khác như: Nghị quyết về việc đổi tên; chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết về Ngày kỷ niệm Danh xưng Thanh Hóa. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện Như Thanh nhanh chóng tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, tranh thủ các cơ chế, chính sách của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị HĐND huyện Như Thanh tiếp tục đổi mới kỳ họp, đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.

Tiếp đó Kỳ họp HĐND huyện Như Thanh đã tiến hành công tác tổ chức, miễn nhiệm đại biểu HĐND huyện đối với đồng chí Lê Văn Hùng do chuyển công tác; tiến hành bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện. Kết quả đồng chí Đinh Xuân Hướng được các đại biểu bầu cử giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Như Thanh nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm cao. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Xuân Hướng; mong muốn đồng chí Đinh Xuân Hướng trên cương vị mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao!


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.509.060
  Online: 34