Ngày 25/7/2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Thiệu Hóa về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, giai đoạn 2015 – 2017.

Đoàn giám sát tập trung tìm hiểu công tác cải cách thủ tục hành chính tại huyện Thiệu Hóa và nhận thấy trong thời gian qua huyện đã có nhiều cố gắng nên có những chuyển biến đáng ghi nhận. Các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung ương, của tỉnh được UBND huyện nắm bắt, triển khai thực hiện tương đối nghiêm túc. Công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đã bám sát các nội dung chỉ đạo của cấp trên. Huyện đã triển khai đồng bộ dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và có việc đạt mức độ 4. Tuy nhiên, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp vẫn còn tồn tại, hạn chế, số lượng hồ sơ trả chậm, chưa đúng hạn còn nhiều; đặc biệt chưa thực hiện giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân theo cơ chế một cửa liên thông quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chú trọng tuyên tuyền về cải cách hành chính, đặc biệt là các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng. Thường xuyên rà soát, kiểm soát, cập nhật thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý để kịp thời kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, loại bỏ thủ tục hành chính không còn phù hợp theo hướng đơn giản hóa. Thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và có lộ trình cắt giảm thời gian giải quyết so với hiện tại. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn trong công tác cải cách hành chính; xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ do các cơ quan hành chính nhà nước cấp trên giao. Đồng chí cũng đề nghị Thường trực HĐND huyện Thiệu Hóa theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình tăng cường công tác giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.652.031
  Online: 15