Ngày 09 tháng 8 năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 14 để xem xét một số nội dung UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Tại phiên họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành trình bày nội dung các tờ trình, công văn của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp; đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến kết luận như sau:

 Về dự kiến lần thứ nhất kế hoạch đầu tư công tỉnh Thanh Hóa năm 2019, đề nghị việc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công tỉnh Thanh Hóa năm 2019 phải đảm bảo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật. UBND tỉnh nhanh chóng chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu mức vốn bố trí cho từng chương trình, dự án cụ thể không vượt quá số vốn còn lại của kế hoạch trung hạn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân năm 2019. Thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung hỗ trợ phát triển rau an toàn tập trung theo Nghị quyết 151 ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh, công văn của UBND tỉnh theo đó, bãi bỏ quy định “ nằm trong quy hoạch sản xuất rau an toàn tập trung của tỉnh” để  tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển rau an toàn trên địa bàn tỉnh đồng thời phù hợp với Luật quy hoạch mới được ban hành. Đồng ý chủ trương đầu tư dự án Ứng dụng công nghệ cao để chăn nuôi lợn giống, sản xuất thức ăn lên men và sản xuất phân bón tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, vì dự án này thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư; giao UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Đối với một số nội dung UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh về kế hoạch chi tiết vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2018 cho các dự án khởi công mới và chuẩn bị đầu tư; báo cáo Quyết định chủ trương xây dựng thí điểm trường học thông minh thuộc ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa; ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (không bao gồm lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa; báo cáo rà soát tình hình đầu tư xây dựng các công trình trụ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; xem xét dự án đầu tư xây dựng Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp thu, hoàn chỉnh lại các báo cáo trình Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.509.145
  Online: 41