Thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018, sáng ngày 13/8/2018, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2015 - 2017 tại UBND huyện Tĩnh Gia. Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính công và bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo báo cáo của UBND huyện Tĩnh Gia, danh mục thủ tục hành chính áp dụng đang thực hiện tại huyện là 215 thủ tục và được thực hiện đối với 47 lĩnh vực, trong đó có 129 thủ tục hành chính được giải quyết tại huyện. UBND huyện đã công khai đầy đủ thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của huyện, tổng số thủ tục hành chính được công khai là 215/215 thủ tục, đạt 100%. Trong 3 năm từ 2015 – 2017, huyện Tĩnh Gia tiếp nhận tổng số hồ sơ là 26.559 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 25.441 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết chậm là 803 hồ sơ, số còn chậm chưa giải quyết là 315 hồ sơ.  

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá công tác cải cách hành chính tại huyện Tĩnh Gia trong 3 năm qua có nhiều cố gắng. Hằng năm, huyện đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính rất đầy đủ, ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính, có rà soát cụ thể thủ tục hành chính, tuy nhiên công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện còn một số tồn tại, hạn chế như: việc thực hiện các kế hoạch chưa thực sự hiệu quả, chưa có số liệu cụ thể về rà soát thủ tục hành chính, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật chưa kịp thời, hoạt động của Trung tâm hành chính công chưa thể hiện được vai trò; việc thực hiện số việc UBND tỉnh giao còn chậm và nhiều. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, huyện cần thực hiện nghiêm túc chương trình cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; cập nhật bộ thủ tục hành chính cấp huyện cũng như các văn bản của trung ương, của tỉnh; tăng cường kiểm tra, thanh tra về công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ đối với cấp xã; rà soát các thủ tục hành chính, kiến nghị sửa đổi bổ sung, ban hành các văn bản bãi bỏ thay thế; thường trực HĐND, các ban HĐND huyện cần phải tăng cường giám sát về cải cách hành chính tại các xã, các phòng, ban, các ngành của huyện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  115 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.430.067
  Online: 64